TLA 2 - Salariu egal pentru femei si barbati pentru o munca de valoare egala

26 May 2022

La 13 mai 2022 au intrat in vigoare unele modificari la Codul muncii si Legea salarizarii nr. 847/2002, avand drept obiectiv sa asigurea egalitatea de sanse intre femei si barbati in domeniul salarizarii.

Potrivit modificarilor, asigurarea unei remunerari egale pentru o munca egala sau pentru o munca de valoare egala devine principiu de baza in cadrul raporturilor de munca, iar angajatorii sunt obligati sa asigure remunerare egala pentru o munca egala sau o munca de valoare egala.

Astfel angajatorii, indiferent de sistemul de salarizare utilizat, sunt obligati sa implementeze un sistem de evaluare si clasificare a functiilor pentru stabilirea nivelurilor de salarizare in cadrul unitatii, care trebuie sa excluda in mod obligatoriu discriminarea pe criteriul de gen si sa asigure prevenirea unor diferente de salarizare nejustificate pentru salariatii care presteaza munca egala si munca de valoare egala.

Pentru a evalua daca salariatii presteaza o munca de valoare egala, se vor lua in considerare aspectele muncii salariatului, printre care:

  • gradul de raspundere,
  • nivelul de calificare si experienta,
  • efortul si natura sarcinilor implicate,
  • conditiile de munca.

In cazul in care diferentele de gen de salarizare depasesc 5%, iar angajatorul nu poate justifica aceste diferente prin factori obiectivi si neutri din punctul de vedere al genului, angajatorul este obligat sa remedieze situatia.

Salariatul are dreptul sa obtina, la solicitare, informatii cu privire la nivelurile de remunerare, defalcate in functie de sex pentru categoriile de salariatii care presteaza munca egala sau munca de valoare egala.

Mai mult, angajatorii care sunt intreprinderi mijlocii si mari* sunt obligati sa informeze periodic, dar nu mai rar decat o data pe an (cel tarziu in primul semestru al anului urmator celui de gestiune), salariatii si/sau reprezentantii lor cu privire la diferenta de gen de salarizare pe categorie de salariati si de functii.

Aceste informatii trebuie sa contina prevederi privind criteriile utilizate pentru sistemul de evaluare si clasificare a functiilor pentru stabilirea nivelurilor de salarizare si sa fie puse la dispozitia salariatilor intr-un mod usor accesibil.

Institutiile responsabile de aplicarea si respectarea acestor prevederi sunt Inspectoratul de Stat al Muncii si Consiliului pentru prevenirea si eliminarea discriminarii si asigurarea egalitatii, care au dreptul sa solicite de la angajatori clarificari si detalii suplimentare cu privire la diferenta de gen de salarizare si diferentele de salarizare intre femei si barbati care nu sunt justificate de factori obiectivi.

Pentru alte detalii sau intrebari, nu ezitati sa ne contactati.

*Criteriile pentru definirea intreprinderilor mijlocii si mari se regasesc in Legea contabilitatii si raportarii financiare nr. 287/2017.

Sursa: Monitorul Oficial nr. 141-150 din 13.05.2022.

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter