Kā sagatavoties VID pārbaudēm un nepieļaut tipiskas kļūdas?

Mērķauditorija: Uzņēmumu vadītāji, finanšu direktori, grāmatveži, juristi un citas uzņēmuma atbildīgās personas

Kursa saturs:

1. Nodokļu risku, riskantu darījumu identificēšana, veicot saimniecisku darbību, un to novēršanas iespējas.

2. VID audits – 

  • nodokļu maksātāju un nodokļu administrācijas pienākumi un tiesības;
  • praktiski ieteikumi, sagatavojoties nodokļu pārbaudei un sākuma sarunai ar VID;
  • informācijas, dokumentu un paskaidrojumu sniegšana auditoriem; 
  • starp- un nobeiguma saruna, VID iebildumu atspēkošana, soda naudas samazināšanas iespējas;
  • tipiskās kļūdas, ko var pieļaut nodokļu maksātāji pārbaudes procesu laikā.

3. Nodokļu pārbaudes rezultāti un nodokļu maksātāja lēmums par turpmākiem soļiem.

4. VID auditoru lēmuma apstrīdēšanas process, galvenie apsvērumi un termiņi.

5. VID lēmuma pārsūdzība tiesā. 

 

 

 

Datums: 2019. gada 26. marts
Laiks: 10:00 - 14:30
Vieta: PricewaterhouseCoopers birojs - Kr.Valdemāra iela 21, 3. stāvs
Lektori: Ņina Podvinska, PwC Nodokļu nodaļas projektu vadītāja
Zane Smutova, PwC Nodokļu nodaļas projektu vadītāja
Aleksandra Saltanova, PwC Nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Nataļja Puriņa, PwC juriste
Cena: Agrā pieteikšanās līdz 19. martam: EUR 85 + PVN
Pieteikšanās pēc 19. marta: EUR 120 + PVN
Reģistrācija: Līdz 25. martam

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
pwc.kursi@lv.pwc.com

Kursā apskatīto praktisko ieteikumu tēmas: 

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums