​Uzņēmumu reorganizācija - vai un kā to iespējams paveikt paša uzņēmuma spēkiem?

Vebinārs būs aktuāls uzņēmumu vadītājiem, finanšu vadītājiem, juristiem, kā arī citiem uzņēmumu pāstāvjiem, kuru ikdienas darba pienākumi ir saistīti ar uzņēmumu struktūras pārveidi un funkciju efektivitātes nodošināšanu.

Pašreiz uzņēmum reorganizācija ir ļoti aktuāls jautājums. Uzņēmumi vēlas restrukturizēt savu komercdarbību vai veikt būtiskas izmaiņas, piemēram, sadalīt dažādus savas komercdarbības veidus katru savā uzņēmumā, nodalīt kādu uzņēmuma daļu vai precīzāk pārdalīt funkcijas stap dažādām juridiskām personām, kas pieder vienam īpašniekam. Šādos gadījumos, kad tiek veiktas darbības ar tādu jau uzņēmumā ietilpstošu lietu vai saistību kopumu, ir vērts izpētīt vai šādu darbību rezultātā neveidojas uzņēmuma pāreja, jo uzņēmuma pārejas esamība rada zināmas sekas un tās ir nepieciešams iepriekš apsvērt, lai nenonāktu nevēlamā situācijā.

Iegādājoties uzņēmumu vai tā daļu, ir svarīgi apzināties, ka tas var nest līdzi neparedzētus riskus. 

Tāpat uzņēmuma pārejas gadījumā ir arī dažādi nodokļu aspekti, piemēram, solidārā atbildība, iespēja pārcelt iepriekšējo gadu peļņu. Tāpat uzņēmuma pāreja netiek uzskatīta par ar pievienotās vērtības nodokli apliekamu darījumu ievērojot PVN likumā noteiktos kritērijus. 

Tādēļ vebinārā sniegsim ieskatu un noderīgus padomus, kā savlaicīgi izvērtēt situācijas un nodrošināt kvalitatīvu un pārdomātu reorganizācijas procesu.

Saturs

  • Uzņēmumu reorganizācija no nodokļu un komerclikuma skatpunkta

  • Kā identificē uzņēmumu pāreju

  • Kādas ir juridiskās sekas (atbildības jautājums)

  • Kādas varētu būt iespējamās nodokļu sekas, kam pievērst uzmanību

  • PVN sekas uzņēmuma pārejai
  • Uzņēmuma pārejas uzskaite
  • Praktiski piemēri

 

Datums Vebinārs ir noticis 15.06.2022. Ja vēlaties iegādāties vebināra video ierakstu, aicinām sazināties ar linda.grasmane@pwc.com vai aizpildīt pieteikuma formu.
Laiks 3 akadēmiskās stundas
Lektori Vita Sakne, PwC nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja
Kristīne Skrastiņa, PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Jānis Gavars, PwC Legal uzņēmumu apvienošanas un iegādes prakses grupa
Ieva Grabe, PwC kapitāla tirgus un grāmatvedības konsultāciju nodaļas vadītāja
Cena

75 EUR + PVN

Norise Videoieraksts 
Dalībnieki pēc reģistrēšanās saņem informāciju par vebināra videoierakstu.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC's Academy sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Mācību programmas kvalifikācijas celšanai, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums