Revolūcija saistīto pušu darījumos: izmaiņas Transfertcenu regulējumā, sākot ar 2018.gadu

Nepilnas dienas kurss „Revolūcija saistīto pušu darījumos: izmaiņas Transfertcenu regulējumā, sākot ar 2018.gadu” paredzēts vadītājiem un finanšu speciālistiem, kuru pārstāvētie uzņēmumi veic darījumus ar saistītiem uzņēmumiem.

Sākot ar š.g. 1. janvāri, arī Latvijā tiek iedarbināts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Bāzes erozijas un peļņas novirzīšanas (BEPS) rīcības plāns, kas ietver pasākumus BEPS mazināšanai un balstās uz trīs pamatprincipiem:

 • ieviest iekšējo noteikumu saskaņotību, kas ietekmē pārrobežu darbības,
 • pastiprināt esošo starptautisko standartu prasības
 • uzlabot caurspīdīgumu, kā arī noteiktību.

Jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēma un grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” būtiski mainīs transfertcenu subjektus un transfertcenu regulējošās normas. 

Jums ir svarīgi zināt par vērienīgajām izmaiņām, aicinām apmeklēt semināru, ko vadīs pieredzējuši PwC lektori. 

Kursa programmā:

Par transfertcenu regulējumu:

 • Kas ir transfertcena un tirgus cena?
 • Transfertcenas regulējošās starptautiskās tiesību normas
 • Transfertcenas regulējošās tiesību normas Latvijā un plānotās izmaiņas
 • Transfertcenu metodes un to pielietojums
 • Jaunie transfertcenu termini likumā "Par nodokļiem un nodevām"
 • Saistīto personu definējums likumā "Par nodokļiem un nodevām"
 • Kādos gadījumos būs pienākums sagatavot / iesniegt transfertcenu dokumentāciju?
 • Transfertcenu dokumentācijas glabāšanas prasības
 • Atbildība par transfertcenu dokumentācijas neiesniegšanu vai sagatavošanas noteikumu pārkāpumu
 • Transfertcenas atbilstības darījuma tirgus cenai (vērtībai) pārbaudes
 • Konsultē vispirms princips “Labprātīga transfertcenu risku pārbaude”
 • Transfertcenu metodes un to pielietojums

Transfertcenu dokumentācijas līmeņi un saturs:

 • Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskata par katru valsti (Country-by-Country report) vienveidīga ieviešana
 • Globālās dokumentācijas saturs un informācijas sniegšanas praktiski piemēri
 • Vietējās dokumentācijas saturs un informācijas sniegšanas praktiski piemēri

Uzņēmumu finanšu datu segmentācijas nozīme un praktiski piemēri

Finanšu aktivitātes:

 • Jaunā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma regulējums aizdevumiem saistītām personām
 • Svarīgāki aspekti par finanšu darījumiem starp saistītām personām

Kursa pasniedzēji ir PwC transfertcenu komandas speciālisti, kuriem ir daudzu gadu pieredze visa veida transfertcenu jautājumos, tajā skaitā, transfertcenu dokumentāciju izstrādē, klientu aizstāvēšanā auditu un tiesas procesu laikā. 

Kursa dalībniekiem būs iespēja iesūtīt sev interesējošos jautājumus, uz kuriem PwC transfertcenu speciālisti iespēju robežās sniegs atbildes kursu noslēgumā.  

 

Datums: 2018. gada 22. marts
Laiks: 9:30 - 14:00
Vieta: Astor Rīga Hotel, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10
Lektori:

Tatjana Koncevaja

PwC Nodokļu konsultāciju nodaļas vadītāja

Zane Smutova

PwC Nodokļu konsultāciju nodaļas vecākā konsultante

Andis Vītols

PwC Nodokļu konsultāciju nodaļas konsultants

Līga Dobre - Jakubone

PwC Nodokļu konsultāciju nodaļas jaunākā konsultante

Cena:

110 EUR + PVN

Reģistrācija: Līdz 2018. gada 21. martam

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
pwc.kursi@lv.pwc.com

Sazinieties ar mums

Tatjana Koncevaja

Transfertcenu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums