Transfertcenu ABC

Ievads transfertcenu piemērošanā. Vebināra dalībnieki tiks nodrošināti ar teorētisko zināšanu saņemšanu un praktisko iemaņu apguvi, kas izmantojamas ikdienas darbā.

Kam paredzēts

Uzņēmumu darbiniekiem, kuru kompetencē ietilpst transfertcenu jautājumu vērtēšana.

Vebināra saturs

 • Nesaistītu pušu darījuma princips un transfertcena.
 • Saistītas personas.
 • UIN modelis.
 • Transfertcenu modelis.
 • Transfertcenu dokumentācija.
 • Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskats par katru valsti.
 • Globālā dokumentācija.
 • Vietējās dokumentācija.
 • Vienkāršotā dokumentācija.
 • Atbildības apmērs.
 • Kā noteikt darījuma tirgus cenu?
 • Salīdzināmo datu meklēšanas avoti.
 • Transfertcenu korekcijas.
 • Praktisks uzdevums.
 • Citi būtiski aspekti.
 • Saziņas ar VID aktualitātes.
Datums: 2020. gada 15. oktobris
Laiks: 10.00 līdz 13.40
Vieta: Tiešsaistē
Semināra norise: 9.45 – 10.00 pieslēgšanās vebināram
10.00 – 11.40 vebinārs
11.40 - 11.50 pārtraukums
11.50-13.40 vebinārs
Lektori: PwC transfertcenu ekspertu komanda
Cena:

EUR 60 + PVN

Reģistrācija: Līdz 13. oktobrim (ieskaitot)

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums