Starptautiskie Finanšu pārskatu standarti

Piedāvājums par kursu programmas sagatavošanu un vadīšanu

Apjoms: 16 akadēmiskās (45min.) stundas


Programma

1. diena Standarts
Ievads: kursa saturs un mērķi  
Finanšu instrumenti 39.SGS
Finanšu instrumenti: informācijas izklāsts 32.SGS
Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana 7.SFPS
Atbildes uz jautājumiem  

2.diena Standarts
Ieguldījuma īpašumi 40.SGS
Aktīvu vērtības samazināšanās 36.SGS
Ienākumu nodokļi 12.SGS
Atbildes uz jautājumiem  

3.diena Standarts
Grāmatvedības politika, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdas 8.SGS
Notikumi pēc bilances datuma 10.SGS
SGS/SFPS jaunumi  
Atbildes uz jautājumiem  

Dalībnieku skaits: Ieteicamais skaits līdz 20 klausītājiem grupā (dalībnieku skaits būtu jāprecizē 3 darba dienas pirms pirmās nodarbības)
Nodarbību veids: Teorētiskā nodarbība ar interaktīviem elementiem; ilustratīvi piemēri, jautājumi un atbildes; atbilstoši Jūsu vēlmēm, patstāvīgie darbi nav paredzēti.
Izdales materiāli: Kursa vizuālā materiāla eksemplārs (slaidi); piemēru risinājumi, ja nav atspoguļoti kursa materiālā. Katras nodarbības materiāli tiks izsniegti atbilstošās nodarbības dienā.
Lektori: PricewaterhouseCoopers revīzijas un uzņēmējdarbības nodrošinājuma nodaļas speciālisti.
Kursa izmaksas: Kursu programmas sagatavošanas un vienreizējas norises izmaksas:
85,37 EUR  + PVN par dalībnieku dienā (dalībnieku skaits - 15) 
64,03 EUR + PVN par dalībnieku dienā (dalībnieku skaits - 20)
Iespējams izstrādāt arī garāku vai īsāku kursu atbilstoši klienta vēlmēm. Tādā gadījumā kursa izmaksas tiek noteiktas savstarpēji vienojoties ar pasūtītāju. 

Sazinieties ar mums

PwC's Academy
Latvija
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums