VID kontroles pasākumi

Ne vienmēr vadītājs un galvenais grāmatvedis ir informēts par savām tiesībām nodokļu pārbaudes laikā, par pārbaudes kārtību un rezultātu noformējuma niansēm. Šajā vebinārā atklāsim svarīgākos aspektus un praktiskas rekomendācijas par VID kontroles pasākumiem.

Vebinārs iekļauts PwC's Academy Nodokļu pamatkursa programmā kā bonusa vebinārs.

Tas būs noderīgs ne tikai Nodokļu pamatkursa dalībniekiem, bet ikvienam interesentam, kurš ir saskāries vai var saskarties ar VID kādā no kontroles pasākumiem.

Pamatojoties uz pieredzi, tiks sniegti ieteikumi nodokļu maksātājiem, lai veiksmīgi izietu pārbaudi un spētu aizsargāt uzņēmuma tiesības un intereses.

Sniegsim arī pārskatu par potenciāliem nodokļu pārkāpumiem un uzņēmuma, kā arī vadītāju, atbildību.

Saturs

Kursā atklāsim vairākus aspektus, kas noder gan sagatavojoties VID pārbaudei, gan pašas pārbaudes laikā, tajā skaitā:

  • VID un nodokļu maksātāja pienākumi un tiesības

  • Nodokļu kontroles procesa shēma un nodokļu kontroles pasākumi

  • Nodokļu riski un to mazināšanas iespējas

  • VID audits un praktiski ieteikumi nodokļu maksātāja aktīvai dalībai šajā procesā  

  • Nodokļu pārbaudes rezultāti un nodokļu maksātāja lēmums par turpmākajiem soļiem

  • VID lēmumu apstrīdēšanas process, svarīgi aspekti un biežāk pieļautās kļūdas

  • Citi būtiski aspekti un praktiskās rekomendācijas

     

Datums 2023. gada 26. aprīlis
Laiks

14.00 - 16.15 / 3 akadēmiskās stundas

Lektori Zane Smutova
PwC transfertcenu nodaļas vecākā projektu vadītāja
Andis Vītols
PwC transfertcenu nodaļas projektu vadītājs
Cena

90 EUR + PVN
Bezmaksas, ja iegādājaties pilnu Nodokļu pamatkursu, kā arī moduļu "Nodokļi fiziskās personas ienākumiem," "Pievienotās vērtības nodoklis" un "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" apmeklētājiem.

Norise Tiešsaistē
Vebināra linku un materiālus sūtīsim epastā vebināra norises rītā. Ja pieteiksieties vebināram, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums video ierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā 1 mēneša periodā.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC's Academy sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Jautājumi Pieteikuma anketā ir iespēja iesūtīt jautājumus lektoriem. Iespēju robežās atbildes tiks sniegtas vebināra laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildu jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski vebināra laikā.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms vebināra, dalība kursā netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums