Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (Nodokļu pamatkursa modulis)

Kursa mērķis ir sniegt vispārīgu informāciju par UVTN objektiem un apmēru, nodokļa maksātājiem, maksāšanu valsts budžetā un administrēšanas kārtību, kā arī par atbrīvojumiem no nodokļa maksāšanas un atmaksas iespējamību.

!! Kursu var apmeklēt ikviens interesents, arī tad, ja neesat pilna 6 mēnešu Nodokļu pamatkursa dalībnieks.

Kursā aplūkosim Latvijas tiesību normas, kurās paredzēts regulējums attiecībā uz nodokli, sniegsim atsauci uz būtiskiem VID izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem nodokļa maksātājiem, kā arī informēsim par VID uzziņās sniegto viedokli, atbildot uz jautājumiem, kas skar konkrētā nodokļa piemērošanas aspektus.

Ņemot vērā nodarbību laikā izklāstīto teoriju un piemērus, iegūsiet zināšanas par transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā atzīmētajām ailēm, kurām jāpievērš īpaša uzmanība nodokļa maksātājam, par iespēju saņemt nodokļa atmaksu, kā arī nosacījumiem nodokļa atbrīvojumu piemērošanai.

Saturs

  • UVTN normatīvā bāze
  • Nodokļa maksātāji
  • Nodokļa objekts - vieglais transportlīdzeklis, kravas automobilis
  • Nodokļa apmērs
  • Atbrīvojumi
  • Maksāšana

Kam paredzēts

Kursā aicināti piedalīties darbinieki, kas ikdienā strādā ar UVTN jautājumiem, kā arī citi interesenti.

Sagaidāmie rezultāti

Kursa materiāli sniegs teorētisku informāciju interesentiem un metodisku palīdzību personām, kurām saskaņā ar likumu jāmaksā nodoklis.

 

Datums 2022. gada 14. decembris
Laiks 14.00 - 14.45 / 1 akadēmiskā stunda
Lektore Īva Šaicāne
PwC nodokļu nodaļas projektu vadītāja
Cena

40 EUR + PVN

Norise

Tiešsaistē
Vebināra linku un materiālus sūtīsim epastā vebināra norises rītā. Ja pieteiksieties vebināram, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums video ierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā 1 mēneša periodā.

Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC's Academy sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Jautājumi Pieteikuma anketā ir iespēja iesūtīt jautājumus lektoriem. Iespēju robežās atbildes tiks sniegtas vebināra laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildu jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski vebināra laikā.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms vebināra, dalība kursā netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums