Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (Nodokļu pamatkursa modulis)

Kursa mērķis - sniegt zināšanas par UIN apliekamās bāzes noteikšanas un deklarēšanas pamatprincipiem, kā arī nodot praktiskās iemaņas UIN piemērošanā Latvijas un starptautisko normatīvo aktu griezumā.

!! Kursu var apmeklēt ikviens interesents, arī tad, ja neesat Nodokļu pamatkursa dalībnieks. 

Kursā aplūkosim Latvijas un starptautiskos normatīvos aktus, lai vieglā un saprotamā veidā nostripinātu ar UIN apliekamās bāzes noteikšanas pamatus, un kopīgi izvērtēsim teorijas piemērošanu praksē ar piemēru palīdzību. Iepazīstināsim ar UIN režīma piemērošanas aktualitātēm.

Saturs

  • UIN aprēķināšanas principi
  • Sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa
  • Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas, reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas
  • Nedrošie debitoru parādi
  • Aizdevumi saistītiem uzņēmumiem
  • UIN bāzē iekļaujamie palielinātie procentu maksājumi
  • Maksājumi nerezidentiem – ieturējuma nodoklis
  • Atvieglojumi
  • Pārejas noteikumu piemērošana (uzkrātās nesadalītās peļņas izmantošana, nodokļu zaudējumi, uzkrājumu samazināšana u.c.)
  • Deklarācijas sagatavošana, ikmēneša UIN aprēķins

Nodarbību plāns

Pirms kursa lūdzam iesūtīt Jums interesējošos jautājumus. Tos iespēju robežās iekļausim kursa saturā.

Kursa laikā likumu normas tiks ilustrētas ar praktiskiem piemēriem, kā arī gaidīsim dalībnieku iesaisti piemēru risināšanā kopā ar pasniedzējiem lekciju laikā un grupu darbos kopā ar citiem kursantiem.

Katras nodarbības sākumā būs īss tests, lai palīdzētu atcerēties zināšanas, kas gūtas iepriekšējā nodarbībā un nostiprinātu zināšanas praksē. Kopā ar lektoriem tiks izrunātas pareizās atbildes un biežāk sastopamās kļūdas un neprecizitātes.

Pēdējā nodarbībā būs noslēguma ieskaite elektroniskā testa veidā, kurā būs jāapraksta UIN piemērošana dažādās konkrētās situācijās, ņemot vērā nodarbību laikā sniegto teoriju un piemērus. Ieskaites laikā varēs izmantot visus kursa materiālus.

Noslēguma ieskaites nokārtošanas gadījumā, dalībnieki saņem PwC sertifikātu par šo nodokļu moduļa apguvi.

Ja dalībnieks izvēlas nekārtot noslēguma ieskaiti, izsniedzam apliecinājumu par šo nodokļu moduļa noklausīšanos.

Kam paredzēts

Uzņēmumu darbiniekiem, kuriem ir nepieciešams iegūt pamatzināšanas par UIN piemērošanu, lai tās pielietotu ikdienā, piemēram, grāmatvežiem UIN deklarāciju sagatavošanā. Arī tiem darbiniekiem, kuriem nepieciešams kopumā pārzināt nodokļu sistēmu un nostiprināt savas zināšanas, piemēram, nodokļu konsultantiem, juristiem un finanšu direktoriem.

Sagaidāmie rezultāti

Apgūstot šo kursu, iegūsiet izpratni par UIN piemērošanu uzņēmuma ikdienā. Zināsiet, pēc kādiem principiem jāvadās, nosakot ar UIN apliekamo bāzi, kā jāpiemēro UIN dažādās situācijās, tostarp, kādos gadījumos UIN saistības neveidojas.

Datums 2022. gada 9. marts - 20. aprīlis, trešdienās
(pieteikšanās līdz 2022. gada 7. martam ieskaitot)
Laiks 24 akadēmiskās stundas un 2 akadēmiskās stundas ieskaite
1. nodarbība: 9. marts 14:00-17:30
2. nodarbība: 16. marts 14:00-17:30
3. nodarbība: 23. marts 14:00-17:30
4. nodarbība: 30. marts 14:00-17:30
5. nodarbība: 6. aprīlis 14:00-17:30
6. nodarbība: 13. aprīlis 14:00-17:30
7. nodarbība: 20. aprīlis 14:00-15:30 Ieskaite
Lektori Agate Zīverte
PwC nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja
Zane Korņenkova
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Viktorija Lavrova
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Cena

620 EUR + PVN

Norise Tiešsaistē
Vebināra linku un materiālus sūtīsim epastā vebināra norises rītā. Ja pieteiksieties vebināram, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums video ierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā. 
  13:45 - 14:00 pieslēgšanās vebināram
14:00 - 15:30 vebināra 1. daļa
15:30 - 15:45 pārtraukums
15:45 - 17:10 vebināra 2. daļa
17:10 - 17:30 dalībnieku jautājumi - lektoru atbildes
Jautājumi Pieteikuma anketā būs iespēja iesūtīt jautājumus lektoram. Iespēju robežās atbildes tiks sniegtas vebināra laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildu jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski vebināra noslēgumā paredzētajā jautājumu-atbilžu daļā.
Sertifikāts Noslēguma ieskaites nokārtošanas gadījumā, dalībnieki saņem PwC sertifikātu par šī nodokļu moduļa apguvi.
Ja dalībnieks izvēlas nekārtot noslēguma ieskaiti, izsniedzam apliecinājumu par šī nodokļu moduļa noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā, 1 dienu pirms kursa vai kursa moduļa uzsākšanas. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms kursa vai kursa moduļa, dalība kursā netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums