Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (Nodokļu pamatkursa modulis)

Kursa mērķis - sniegt zināšanas par UIN apliekamās bāzes noteikšanas un deklarēšanas pamatprincipiem, kā arī nodot praktiskās iemaņas UIN piemērošanā Latvijas un starptautisko normatīvo aktu griezumā.

Kursā aplūkojam Latvijas un starptautiskos normatīvos aktus, lai vieglā un saprotamā veidā nostiprinātu ar UIN apliekamās bāzes noteikšanas pamatus. Izvērtējam teorijas piemērošanu praksē ar piemēru palīdzību. Iepazīstinām ar UIN režīma piemērošanas aktualitātēm.

Saturs

  • UIN aprēķināšanas principi
  • Sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa
  • Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas, reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas
  • Nedrošie debitoru parādi
  • Aizdevumi saistītiem uzņēmumiem
  • UIN bāzē iekļaujamie palielinātie procentu maksājumi
  • Maksājumi nerezidentiem – ieturējuma nodoklis
  • Atvieglojumi
  • Pārejas noteikumu piemērošana (uzkrātās nesadalītās peļņas izmantošana, nodokļu zaudējumi, uzkrājumu samazināšana u.c.)
  • Deklarācijas sagatavošana, ikmēneša UIN aprēķins

Kam paredzēts

Uzņēmumu darbiniekiem, kuriem ir nepieciešams iegūt pamatzināšanas par UIN piemērošanu, lai tās pielietotu ikdienā, piemēram, grāmatvežiem UIN deklarāciju sagatavošanā. Arī tiem darbiniekiem, kuriem nepieciešams kopumā pārzināt nodokļu sistēmu un nostiprināt savas zināšanas, piemēram, nodokļu konsultantiem, juristiem un finanšu direktoriem.

Sagaidāmie rezultāti

Apgūstot šo kursu, iegūsiet izpratni par UIN piemērošanu uzņēmuma ikdienā. Zināsiet, pēc kādiem principiem jāvadās, nosakot ar UIN apliekamo bāzi, kā jāpiemēro UIN dažādās situācijās, tostarp, kādos gadījumos UIN saistības neveidojas.

Datums Vebinārs ir noticis 09.03.2022 - 20.04.2022. Ja vēlaties iegādāties vebināra video ierakstu, aicinām sazināties ar linda.grasmane@pwc.com
Laiks 6 nodarbības / 24 akadēmiskās stundas
Lektori Agate Zīverte
PwC nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja
Zane Korņenkova
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Viktorija Lavrova
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Cena

530 EUR + PVN

Norise Video ieraksts 
Dalībnieki pēc reģistrēšanās saņem informāciju par vebināra video ierakstu.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC's Academy sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums