Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Transfertcenas (Nodokļu pamatkursa modulis)

Kursa mērķis ir nodrošināt iespēju Jums iegūt tādas praktiskas zināšanas, lai ikdienas pienākumu ietvaros Jūs spētu identificēt transfertcenu riskus vai to pazīmes nodokļu maksātāju darbībās, tādējādi veicinot to atklāšanu un mazināšanu.

Mūsu mērķis ir ne tikai zināšanu nodošana un informēšana par transfertcenu jautājumiem, bet arī dilemmu risināšana un pieeju izvērtēšana praksē. Tāpēc kursa laikā izmantosim prezentāciju teorijas apmācībai, lūgsim iesaistīties diskusijās un izpildīt patstāvīgus, praktiskus uzdevumus.

Kursa laikā veiksim neviennozīmīgu situāciju analīzi, īpaši pētīsim Latvijas prakses piemērus un pieredzi, judikatūras piemērus.

Kursa laikā likumu normas tiks ilustrētas ar praktiskiem piemēriem, kā arī gaidīsim dalībnieku iesaisti piemēru risināšanā kopā ar pasniedzējiem lekciju laikā un grupu darbos kopā ar citiem kursantiem.

Saturs

  • Nesaistītu pušu darījuma princips un transfertcena
  • Saistītas personas

  • Uzņēmumu ienākuma nodokļa prasības par saistīto personu darījumu deklarēšanu

  • Transfertcenu dokumentācijas prasības

  • Pārskatītais transfertcenu dokumentācijas modelis un kontrolēto darījumu summa

  • Darījumu tirgus cenas vai tirgus vērtības noteikšanas metodes

  • Salīdzināmo datu meklēšanas avoti 

  • Tranfertcenu korekcijas

  • Citi būtiski aspekti

Kam paredzēts

Kursa modulis iecerēts galvenokārt, lai sniegtu zināšanas uzņēmumu darbiniekiem, kuru kompetencē ietilpst transfertcenu vērtēšanas jautājumi.

Sagaidāmie rezultāti

Nodrošināsim Jums teorētisko zināšanu saņemšanu un praktisko iemaņu, kas izmantojamas ikdienas darbā, apguvi.

Datums Vebinārs ir noticis 2021. gada 15. decembrī
Laiks 1 akadēmiskā stunda
Lektori Zane Smutova
PwC Transfertcenu nodaļas projektu vadītāja
Andis Vītols
PwC Transfertcenu nodaļas projektu vadītājs

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums