Pievienotās vērtības nodoklis (Nodokļu pamatkursa modulis)

Kursa mērķis ir sniegt dalībniekiem pamatzināšanas par PVN būtību, nodokļa piemērošanas pamatprincipiem, izņēmumiem, nodokļa maksātāja tiesībām un pienākumiem, specializēto PVN terminoloģiju un īpašajiem PVN piemērošanas režīmiem.

!! Kursu var apmeklēt ikviens interesents, arī tad, ja neesat pilna 6 mēnešu Nodokļu pamatkursa dalībnieks.

Kopīgi ar pieredzējušiem PVN ekspertiem analizēsim praktiskus piemērus un attīstīsim iemaņas PVN aprēķināšanā, likmju noteikšanā, priekšnodokļa atskaitīšanā un darījumu deklarēšanā.

Mācīsimies orientēties PVN tiesiskajā regulējumā un tiesību normu interpretācijā.

Saturs

  • PVN normatīvā bāze, lietotie termini
  • PVN likuma tvērums - nodokļa subjekti un objekti

  • Darījumu vietas, piemērojamās PVN likmes noteikšana, atbrīvojumu piemērošana

  • Ar PVN apliekamā vērtība, darījuma un tā deklarēšanas brīdis, priekšnodoklis

  • PVN maksātāju reģistrācija un izslēgšana,  nodokļa rēķinu sagatavošana un darījumu uzskaite

  • PVN deklarācijas sagatavošana. Speciālie PVN piemērošanas režīmi

  • Atbildība par PVN likuma pārkāpumiem

  • Praktisku piemēru analīze

Kam paredzēts

Uzņēmumu darbiniekiem, kuru darba pienākumi saistīti ar praktisku PVN piemērošanu, izrakstot vai apstrādājot nodokļa rēķinus, plānojot uzņēmuma darbības struktūru (īpaši plānojot darījumus ar citu ES dalībvalstu un trešo valstu partneriem). Arī citām personām, kam nepieciešamas vispusīgas zināšanas par PVN piemērošanu, piemēram, nodokļu konsultantiem, juristiem un finanšu direktoriem.

Sagaidāmie rezultāti

Pēc kursa apgūšanas Jūs iegūsiet zināšanas un pieredzi, lai spētu orientēties PVN piemērošanas pamatprincipos – izvērtēt darījuma veidu, noteikt darījuma vietu, piemērojamo likmi vai atbrīvojumu, priekšnodokli.

 

Datums 2023. gada 11. janvāris - 1. marts
Laiks 14.00 - 17.30, trešdienās
30 akadēmiskās stundas / 8 nodarbības
Pēdējā nodarbībā - pārbaudes tests (pēc izvēles)
Lektori Kristīne Skrastiņa
PwC Nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Īva Šaicāne
PwC Nodokļu nodaļas projektu vadītāja
Cena

900 EUR + PVN
* mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos (lūgums norādīt pieteikuma komentāru laukā)

Norise Tiešsaistē
Vebināra linku un materiālus sūtīsim epastā vebināra norises rītā. Ja pieteiksieties vebināram, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums video ierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā 1 mēneša periodā.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC'S Academy sertifikātu 
- par moduļa apguvi (ja izvēlēsieties kārtot testu) vai 
- par moduļa noklausīšanos
 (ja neizvēlēsieties kārtot testu).
Jautājumi Pieteikuma anketā ir iespēja iesūtīt jautājumus lektoriem. Iespēju robežās atbildes tiks sniegtas vebināra laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildu jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski vebināra laikā.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms vebināra, dalība kursā netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums