Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Pievienotās vērtības nodoklis (Nodokļu pamatkursa modulis)

Kursa mērķis ir sniegt dalībniekiem pamatzināšanas par PVN būtību, nodokļa piemērošanas pamatprincipiem, izņēmumiem, nodokļa maksātāja tiesībām un pienākumiem, specializēto PVN terminoloģiju, īpašajiem PVN piemērošanas režīmiem.

!! Kursu var apmeklēt ikviens interesents, arī tad, ja neesat Nodokļu pamatkursa dalībnieks. 

Analizēsim, diskutēsim, kopīgi ar pieredzējušiem PVN ekspertiem meklēsim risinājumus.

Ar praktiskiem piemēriem attīstīsim iemaņas PVN aprēķināšanā, likmju noteikšanā, priekšnodokļa atskaitīšanā un darījumu deklarēšanā.

Mācīsimies orientēties PVN tiesiskajā regulējumā un tiesību normu interpretācijā.

Saturs

  • PVN normatīvā bāze, lietotie termini
  • PVN likuma tvērums - nodokļa subjekti un objekti

  • Darījumu vietas, piemērojamās PVN likmes noteikšana, atbrīvojumu piemērošana

  • Ar PVN apliekamā vērtība, darījuma un tā deklarēšanas brīdis, priekšnodoklis

  • PVN maksātāju reģistrācija un izslēgšana,  nodokļa rēķinu sagatavošana un darījumu uzskaite

  • PVN deklarācijas sagatavošana. Speciālie PVN piemērošanas režīmi

  • Atbildība par PVN likuma pārkāpumiem

  • Praktisku piemēru analīze

Nodarbību plāns

Pirms kursa lūdzam iesūtīt Jums interesējošos jautājumus. Tos iespēju robežās iekļausim kursa saturā.

Kursa laikā likumu normas tiks ilustrētas ar praktiskiem piemēriem, kā arī gaidīsim dalībnieku iesaisti piemēru risināšanā kopā ar pasniedzējiem lekciju laikā.

Katras nodarbības sākumā būs īss tests, lai palīdzētu atcerēties zināšanas, kas gūtas iepriekšējā nodarbībā un nostiprinātu zināšanas praksē. Pēc testa uzreiz tiek izrunātas pareizās atbildes, biežāk sastopamās kļūdas un neprecizitātes.

Pēdējā nodarbībā būs noslēguma ieskaite elektroniskā testa veidā, kurā būs jānosaka nodokļu piemērošana dažādās konkrētās situācijās, ņemot vērā nodarbību laikā sniegto teoriju un piemērus. Ieskaites laikā varēs izmantot visus kursa materiālus.

Noslēguma ieskaites nokārtošanas gadījumā, dalībnieki saņem PwC sertifikātu par šo nodokļu moduļa apguvi.

Ja dalībnieks izvēlas nekārtot noslēguma ieskaiti, izsniedzam apliecinājumu par šo nodokļu moduļa noklausīšanos.

Kam paredzēts

Uzņēmumu darbiniekiem, kuru darba pienākumi saistīti ar praktisku PVN piemērošanu, izrakstot vai apstrādājot nodokļa rēķinus, plānojot uzņēmuma darbības struktūru (īpaši plānojot darījumus ar citu ES dalībvalstu un trešo valstu partneriem). Arī citām personām, kam nepieciešamas vispusīgas zināšanas par PVN piemērošanu, piemēram, nodokļu konsultanti, juristi un finanšu direktori.

Sagaidāmie rezultāti

Pēc kursa apgūšanas Jūs iegūsiet zināšanas un pieredzi, lai spētu orientēties PVN piemērošanas pamatprincipos – izvērtēt darījuma veidu, noteikt darījuma vietu, piemērojamo likmi vai atbrīvojumu, priekšnodokli.

 

Datums 2022. gada 12. janvāris - 2. marts, trešdienās
(pieteikšanās līdz 10. janvārim ieskaitot)
Laiks 28 akadēmiskās stundas un 2 akadēmiskās stundas ieskaite
1. nodarbība: 12. janvāris 14:00 - 17:30
2. nodarbība: 19. janvāris 14:00 - 17:30
3. nodarbība: 26. janvāris 14:00 - 17:30
4. nodarbība: 2. februāris 14:00 - 17:30
5. nodarbība: 9. februāris 14:00 - 17:30
6. nodarbība: 16. februāris 14:00 - 17:30
7. nodarbība: 23. februāris 14:00 - 17:30
8. nodarbība: 2. marts 14:00 - 15:30 Ieskaite
Lektori Kristīne Skrastiņa
PwC Nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Īva Šaicāne
PwC Nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Cena

790 EUR + PVN

Norise Tiešsaistē
Vebināra linku un materiālus sūtīsim epastā vebināra norises rītā. Ja pieteiksieties vebināram, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums video ierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā. 
  13:45 - 14:00 pieslēgšanās vebināram
14:00 - 15:30 vebināra 1. daļa
15:30 - 15:45 pārtraukums
15:45 - 17:10 vebināra 2. daļa
17:10 - 17:30 dalībnieku jautājumi - lektoru atbildes
Jautājumi Pieteikuma anketā būs iespēja iesūtīt jautājumus lektoram. Iespēju robežās atbildes tiks sniegtas vebināra laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildu jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski vebināra noslēgumā paredzētajā jautājumu-atbilžu daļā.
Sertifikāts Noslēguma ieskaites nokārtošanas gadījumā, dalībnieki saņem PwC sertifikātu par šo nodokļu moduļa apguvi.
Ja dalībnieks izvēlas nekārtot noslēguma ieskaiti, izsniedzam apliecinājumu par šo nodokļu moduļa noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā, 1 dienu pirms vebināra. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms vebināra, dalība kursā netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums