Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Nekustamā īpašuma nodoklis (Nodokļu pamatkursa modulis)

Kursa mērķis ir sniegt vispārīgu informāciju par NĪN - obligāto maksājumu, kas īpašniekam jāmaksā pašvaldībai.

Kursā aplūkosim Latvijas tiesību normas, kurās paredzēts noregulējums attiecībā uz nodokli, kā arī kopīgi izvērtēsim teorijas piemērošanu praksē ar konkrētu piemēru palīdzību.

Saturs

  • NĪN normatīvā bāze
  • NĪN (ne)apliekamais objekts
  • NĪN maksātāji
  • NĪN likmes
  • NĪN aprēķināšana, taksācijas periods
  • NĪN objekta kadastrālās vērtības noteikšana
  • NĪN maksāšana
  • Piemērojamiem izņēmumi/ atbrīvojumi
  • NĪN maksātāja pienākumi un atbildība
  • NĪN saistībā ar citiem nodokļiem

Kam paredzēts

Kursā aicināti piedalīties darbinieki, kas ikdienā strādā ar NĪN jautājumiem, kā arī citi interesenti.

Sagaidāmie rezultāti

Noklausoties šo kursu, zināsiet, ko apliek un ko neapliek ar NĪN, kas maksā NĪN, kad nodokļa maksātājiem var tik piešķirti atvieglojumi un citu svarīgāko informāciju, kas jāzina par NĪN.

 

Datums Vebinārs ir noticis 2021. gada 15. decembrī. Ja vēlaties iegādāties vebināra video ierakstu, aicinām sazināties ar linda.grasmane@pwc.com
Laiks 1 akadēmiskā stunda
Lektori Īva Šaicāne
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Cena

25 EUR + PVN

Norise Video ieraksts 
Dalībnieki pēc reģistrēšanās saņem informāciju par vebināra video ierakstu.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC's Academy sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums