Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Nekustamā īpašuma nodoklis (Nodokļu pamatkursa modulis)

Kursa mērķis ir sniegt vispārīgu informāciju par NĪN - obligāto maksājumu, kas īpašniekam jāmaksā pašvaldībai.

!! Kursu var apmeklēt ikviens interesents, arī tad, ja neesat pilna 6 mēnešu Nodokļu pamatkursa dalībnieks. 

Kursā aplūkosim Latvijas tiesību normas, kurās paredzēts regulējums attiecībā uz nodokli, kā arī kopīgi izvērtēsim teorijas piemērošanu praksē ar konkrētu piemēru palīdzību.

Saturs

  • NĪN normatīvā bāze
  • NĪN (ne)apliekamais objekts
  • NĪN maksātāji
  • NĪN likmes
  • NĪN aprēķināšana, taksācijas periods
  • NĪN objekta kadastrālās vērtības noteikšana
  • NĪN maksāšana
  • Piemērojamiem izņēmumi/ atbrīvojumi
  • NĪN maksātāja pienākumi un atbildība
  • NĪN saistībā ar citiem nodokļiem

Kam paredzēts

Kursā aicināti piedalīties darbinieki, kas ikdienā strādā ar NĪN jautājumiem, kā arī citi interesenti.

Sagaidāmie rezultāti

Noklausoties šo kursu, zināsiet, ko apliek un ko neapliek ar NĪN, kas maksā NĪN, kad nodokļa maksātājiem var tik piešķirti atvieglojumi un citu svarīgāko informāciju, kas jāzina par NĪN.

 

Datums 2022. gada 14. decembris
Laiks 15.00 - 15.45 /  1 akadēmiskā stunda
Lektori Īva Šaicāne
PwC nodokļu nodaļas projektu vadītāja
Cena

40 EUR + PVN

Norise Tiešsaistē
Vebināra linku un materiālus sūtīsim epastā vebināra norises rītā. Ja pieteiksieties vebināram, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums video ierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā 1 mēneša periodā.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC's Academy sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Jautājumi Pieteikuma anketā ir iespēja iesūtīt jautājumus lektoriem. Iespēju robežās atbildes tiks sniegtas vebināra laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildu jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski vebināra laikā.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms vebināra, dalība kursā netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums