Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Muitas nodoklis (Nodokļu pamatkursa modulis)

Šī kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par muitas nodokļa būtību, muitošanas kārtību, kā arī padarīt skaidrākas muitas jomu regulējošo normatīvo aktu normas, kas attiecas uz visām personām, kas veic muitas formalitātes. Informēsim arī par aktuālām normām, ar kurām atrisina dažādus neskaidrus un problēmjautājumus muitas jomā.

!! Kursu var apmeklēt ikviens interesents, arī tad, ja neesat pilna 6 mēnešu Nodokļu pamatkursa dalībnieks. 

Kursa laikā apgūsim teoriju, lūgsim iesaistīties diskusijā un sniegsim atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Saturs

  1. Muitas darbības pamatprincipi

  2. Robežšķērsošanas un muitas kontroles veidi

  3. Preču klasifikācija

  4. Preču izcelsme

  5. Muitas vērtība

  6. Muitas noteikumos atzīta preču izmantošana

  7. Vienkāršojumi un citi jautājumi

Kam paredzēts? 

Visiem interesentiem, kuru darba pienākumi saistīti ar praktisku muitas nodokļa piemērošanu vai kuri ir ieinteresēti iegūt vispusīgas zināšanas par muitas nodokli un kopumā pārzināt nodokļu sistēmu un nostiprināt savas zināšanas.

Sagaidāmie rezultāti

Apmeklējot šo moduli, gūsiet teorētiskas zināšanas par nodokļa objektu, proti, preču, kas tiek ievestas no vai izvestas uz trešajām valstīm, vērtību; par nodokļa iedalījumu, proti, ievedmuitas un izvedmuitas nodokli; kā arī apgūsiet citas praktiskās iemaņas, kas izmantojamas ikdienas darbā.

Datums 2022. gada 7. decembris
Laiks 15.00 - 15.45 / 1 akadēmiskā stunda
Lektore Jolanta Krastiņa
Finanšu ministrijas Muitas un akcīzes nodokļa nodaļas vadītāja, muitas un nodokļu politikas veidotājs
Cena 40 EUR + PVN
Norise Tiešsaistē
Vebināra linku un materiālus sūtīsim epastā vebināra norises rītā. Ja pieteiksieties vebināram, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums video ierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā 1 mēneša periodā.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC's Academy sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Jautājumi Pieteikuma anketā ir iespēja iesūtīt jautājumus lektoriem. Iespēju robežās atbildes tiks sniegtas vebināra laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildu jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski vebināra laikā.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms vebināra, dalība kursā netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums