Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Muitas nodoklis (Nodokļu pamatkursa modulis)

Šī kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par muitas nodokļa būtību, muitošanas kārtību, kā arī padarīt skaidrākas muitas jomu regulējošo normatīvo aktu normas, kas attiecas uz visām personām, kas veic muitas formalitātes. Informēt arī par aktuālām normām, ar kurām atrisina dažādus neskaidrus un problēmjautājumus muitas jomā.

Kursa laikā apgūsim teoriju, lūgsim iesaistīties diskusijās un sniegsim atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Saturs

  1. Muitas darbības pamatprincipi

  2. Robežšķērsošanas un muitas kontroles veidi

  3. Preču klasifikācija

  4. Preču izcelsme

  5. Muitas vērtība

  6. Muitas noteikumos atzīta preču izmantošana

  7. Vienkāršojumi un citi jautājumi

Kam paredzēts? 

Visiem interesentiem, kuru darba pienākumi saistīti ar praktisku muitas nodokļa piemērošanu vai, kuri ir ieinteresēti iegūt vispusīgas zināšanas par muitas nodokli un kopumā pārzināt nodokļu sistēmu un nostiprināt savas zināšanas.

Sagaidāmie rezultāti

Apmeklējot šo moduli, gūsiet teorētiskas zināšanas par nodokļa objektu, proti, preču, kas tiek ievestas no vai izvestas uz trešajām valstīm, vērtību; par nodokļa iedalījumu, proti, ievedmuitas un izvedmuitas nodoklis; kā arī apgūsiet citas praktiskās iemaņas, kas izmantojamas ikdienas darbā.

Datums Vebinārs ir noticis 2021. gada 8. decembrī
Laiks 1 akadēmiskā stunda
Lektore Jolanta Krastiņa
Finanšu ministrijas Muitas un akcīzes nodokļa nodaļas vadītāja, muitas un nodokļu politikas veidotājs

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums