Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Nodokļi fiziskās personas ienākumiem (Nodokļu pamatkursa modulis)

Kursa mērķis ir iegūt priekšstatu par trīs personāla nodokļu - iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (VSAOI) un solidaritātes nodoklis (SN) piemērošanu fiziskās personas ienākumiem, šo nodokļu mijiedarbību un praktisko piemērošanu vietējo un starptautisko normatīvo aktu griezumā.

!! Kursu var apmeklēt ikviens interesents, arī tad, ja neesat Nodokļu pamatkursa dalībnieks. 

Kursā aplūkosim Latvijas un starptautiskos normatīvos aktus un kopīgi izvērtēsim teorijas piemērošanu praksē ar piemēru palīdzību.

Teorija aptver personāla nodokļu pamatprincipus, kas nepieciešami, lai varētu vērtēt nodokļu piemērošanu biežāk sastopamajās situācijā.

Saturs

  • Latvijas rezidenta un nerezidenta statusa noteikšanas pamatprincipi, statuss noteikšanas nepieciešamība un sekas nodokļu piemērošanas vajadzībām. Latvijas un starptautisko normatīvo aktu mijiedarbība un piemērošanas kārtība rezidentam un nerezidentam
  • Starptautisko normatīvo aktu piemērošana, lai noteiktu nodokļu piemērošanu Latvijas rezidentiem un nerezidentiem dažādu veidu ienākumiem, tajā skaitā, darba algai, autoratlīdzībai, saimnieciskās darbības ienākumiem, dividendēm
  • Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (“IIN”) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (“VSAOI”) apliekamo un neapliekamo ienākumu noteikšana. Atšķirīgais un kopīgais IIN un VSAOI piemērošanā
  • VSAOI maksāšanas pienākums Eiropas Savienības ietvaros, A1 sertifikāta nozīme un piemērošanas nepieciešamība, tipisko mītu un kļūdu apskats
  • Nodokļu piemērošana ārzemniekiem Latvijā un Latvijas iedzīvotājiem, kas gūst ienākumus ārvalstīs
  • Solidaritātes nodoklis un tā nozīme IIN piemērošanā un gada ienākumu deklarācijas iesniegšanā
  • Nodokļu piemērošana dažāda veida fiziskās personas ienākumiem no kapitāla, saimnieciskās darbības, autoratlīdzības, piemērojot Latvijas un starptautiskos normatīvos aktus
  • Komandējumu un nosūtījumu definīcija, nodokļu piemērošanas atšķirības
  • Iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana
  • Klientu jautājumu risināšana, aktuālo tēmu analīze

Datums Vebinārs ir noticis 20.10.2021 - 01.12.2021. Ja vēlaties iegādāties vebināra video ierakstu, aicinām sazināties ar linda.grasmane@pwc.com
Laiks 5 nodarbības / 20 akadēmiskās stundas
Lektori Irēna Arbidāne
PwC nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja
Viktorija Lavrova
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Cena

350 EUR + PVN

Norise Video ieraksts 
Dalībnieki pēc reģistrēšanās saņem informāciju par vebināra video ierakstu.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC'S Academy sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Kam paredzēts

Uzņēmumu darbinieki, kuriem ir nepieciešams iegūt pamatzināšanas par nodokļu piemērošanu fizisko personu ienākumiem, lai tās pielietotu ikdienā, piemēram, algu grāmatvežiem. Kā arī tiem darbiniekiem, kuriem nepieciešams kopumā pārzināt nodokļu sistēmu, piemēram, nodokļu konsultantiem, juristiem un finanšu direktoriem.

Sagaidāmie rezultāti

Apgūstot šo kursu, zināsiet, pēc kādiem principiem nodokļi jāpiemēro fiziskās personas ienākumiem dažādās situācijās, tai skaitā kādos gadījumos nodokļi nav jāpiemēro vispār vai nav jāpiemēro Latvijā.

 

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums