Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Ievads Latvijas nodokļu sistēmā (Nodokļu pamatkursa modulis)

Kursa mērķis ir sniegt ieskatu Latvijas nodokļu sistēmā, Latvijas Republikā piemērojamos nodokļos, kā arī nodokļu politikas un kontroles pasākumos.

!! Kursu var apmeklēt ikviens interesents, arī tad, ja neesat Nodokļu pamatkursa dalībnieks. 

Kursā aplūkosim teoriju ar praktiskiem piemēriem no lektoru pieredzes.

Saturs

 • Piemērojamie tiesību akti nodokļu tiesību jomā: 

  • Latvijas Republikas tiesību akti 

  • Eiropas Savienības tiesību akti 

  • Starptautiskie līgumi 

  • Piemērojamo tiesību aktu mijiedarbība 

 • Nodokļu sistēma Latvijā: 

  • Tiešie nodokļi 

  • Netiešie nodokļi 

 • Valsts iestāžu loma nodokļu politikā un administrēšanā: 

  • Nodokļu kontrole (VID audits, tematiskā pārbaude) 

  • Tiesības prasīt uzziņu par nodokļu tiesību aktu skaidrojumu 

  • Atbildība un sodi par nodokļu pārkāpumiem 

  • Tiesības pārsūdzēt amatpersonu lēmumus par audita, pārbaudes rezultātiem

Kam paredzēts

Vebinārs paredzēts personām, kas sastopas ar nodokļu praktisku piemērošanu un ir saskārušās vai var saskarties ar neskaidrām situācijām nodokļu piemērošanā vai ar kontroles pasākumiem.

Sagaidāmie rezultāti

Pēc dalības vebinārā Jums būs izpratne, kādi ir Latvijas Republikā piemērojamie nodokļu normatīvie akti un kāda ir to savstarpējā mijiedarbība. Jūs uzzināsiet, kādi ir Latvijas Republikā piemērojamie nodokļi, kā arī būsiet guvuši ieskatu VID veiktajos kontroles pasākumos un guvuši izpratni par uzziņas saņemšanas procesu.

 

Datums Vebinārs ir noticis 13.10.2021. Ja vēlaties iegādāties vebināra video ierakstu, aicinām sazināties ar linda.grasmane@pwc.com
Laiks 2 akadēmiskās stundas
Lektori Vita Sakne
PwC nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja
Cena Bezmaksas - Nodokļu pamatkursa dalībniekiem
35 EUR + PVN pārējiem interesentiem
Norise Video ieraksts 
Dalībnieki pēc reģistrēšanās saņem informāciju par vebināra video ierakstu.
Jautājumi Jautājumu uzdošana iespējama tikai tiešsaistes vebināros, kā arī pirms vebināriem, iesūtot jautājumus lektoriem.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums