Akcīzes nodoklis (Nodokļu pamatkursa modulis)

Kursa mērķis ir sniegt informāciju par specifisko patēriņa nodokli, ko piemēro noteiktām preču grupām. Kursa laikā tiks precizēti būtiskākie akcīzes preču apriti reglamentējošie normatīvie akti, skaidrots akcīzes preču uzraudzības un kontroles mehānisms, sniegta informācija par administratīvo slogu komersantiem, kas veic komercdarbību ar akcīzes precēm, kā arī citas nodokļa aktualitātes.

!! Kursu var apmeklēt ikviens interesents, arī tad, ja neesat pilna 6 mēnešu Nodokļu pamatkursa dalībnieks. 

Kursa laikā aplūkosim teoriju, taču būs arī diskusijas un saņemsiet atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Saturs

  1. Normatīvā bāze un nodokļa objekti
  2. Akcīzes nodokļa maksātāji un to veidi
  3. Atļaujas komercdarbībai ar akcīzes precēm un prasības to saņemšanai
  4. Nodokļa likmes
  5. Nodokļa maksāšanas termiņi un atskaites
  6. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana
  7. Prasības preču pavaddokumentu noformēšanai
  8. Nodokļa atbrīvojumi un to piemērošanas kārtība
  9. Veicamās darbības nodokļa likmju maiņas gadījumos
  10. Atbildība par normatīvo aktu prasību pārkāpumiem

Kam paredzēts?

Uzņēmumu darbiniekiem, kuru darba pienākumi saistīti ar praktisku nodokļa piemērošanu, kā arī citiem interesentiem, kam nepieciešamas vispusīgas zināšanas par akcīzes nodokli.

Sagaidāmie rezultāti

Gūsiet zināšanas par akcīzes objektiem, maksātājiem, akcīzes preču uzskaiti, uzglabāšanu, aprites prasībām, marķēšanu un apgūsiet praktiskas iemaņas, kas būs izmantojamas ikdienas darbā.

Datums Vebinārs ir noticis 07.12.2022. Ja vēlaties iegādāties vebināra video ierakstu, aicinām sazināties ar linda.grasmane@pwc.com.
Laiks  1 akadēmiskā stunda
Lektore Jolanta Krastiņa
Finanšu ministrijas Muitas un akcīzes nodokļa nodaļas vadītāja, muitas un nodokļu politikas veidotājs
Cena 40 EUR + PVN
Norise Videoieraksts
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC's Academy sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums