Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Akcīzes nodoklis (Nodokļu pamatkursa modulis)

Kursa mērķis ir sniegt informāciju par specifisko patēriņa nodokli, ko piemēro noteiktām preču grupām. Kursa laikā tiks precizēti būtiskākie akcīzes preču apriti reglamentējošie normatīvie akti, skaidrots akcīzes preču uzraudzības un kontroles mehānisms, sniegta informācija par administratīvo slogu komersantiem, kas veic komercdarbību ar akcīzes precēm, kā arī daudzas citas nodokļa aktualitātes.

!! Kursu var apmeklēt ikviens interesents, arī tad, ja neesat Nodokļu pamatkursa dalībnieks. 

Kursa laikā aplūkosim teoriju, taču būs arī diskusijas un saņemsiet atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Saturs

  1. Normatīvā bāze un nodokļa objekti
  2. Akcīzes nodokļa maksātāji un to veidi
  3. Atļaujas komercdarbībai ar akcīzes precēm un prasības to saņemšanai
  4. Nodokļa likmes
  5. Nodokļa maksāšanas termiņi un atskaites
  6. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana
  7. Prasības preču pavaddokumentu noformēšanai
  8. Nodokļa atbrīvojumi un to piemērošanas kārtība
  9. Veicamās darbības nodokļa likmju maiņas gadījumos
  10. Atbildība par normatīvo aktu prasību pārkāpumiem

Kam paredzēts?

Uzņēmumu darbiniekiem, kuru darba pienākumi saistīti ar praktisku nodokļa piemērošanu, kā arī citiem interesentiem, kam nepieciešamas vispusīgas zināšanas par akcīzes nodokli.

Sagaidāmie rezultāti

Gūsiet zināšanas par akcīzes objektiem, maksātājiem, akcīzes preču uzskaiti, uzglabāšanu, aprites prasībām, marķēšanu un apgūsiet praktiskas iemaņas, kas būs izmantojamas ikdienas darbā.

Datums 2021. gada 8. decembris
(pieteikšanās līdz 6. decembrim ieskaitot)
Laiks 14:00 - 14:45 / 1 akadēmiskā stunda
Lektore Jolanta Krastiņa
Finanšu ministrijas Muitas un akcīzes nodokļa nodaļas vadītāja, muitas un nodokļu politikas veidotājs
Cena 35 EUR + PVN
Norise Tiešsaistē
Vebināra linku un materiālus sūtīsim epastā vebināra norises rītā. Ja pieteiksieties vebināram, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums video ierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā. 
  13:50 - 14:00 pieslēgšanās vebināram
14:00 - 14:40 vebinārs
14:40 - 14:45 dalībnieku jautājumi - lektora atbildes
Jautājumi Pieteikuma anketā būs iespēja iesūtīt jautājumus lektoram. Iespēju robežās atbildes tiks sniegtas vebināra laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildu jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski vebināra noslēgumā paredzētajā jautājumu-atbilžu daļā.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā, 1 dienu pirms vebināra. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms vebināra, dalība kursā netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums