Nodokļu pamatkurss

Nodokļu pamatkurss ir PwC speciālistu izveidota sešu mēnešu mācību programma, kas jau 15 sezonas pulcē dalībniekus ar dažādu sagatavotības līmeni, lai, izmantojot praktiskus piemērus, veidotu izpratni par Latvijas nodokļu sistēmu un nodokļu pareizu piemērošanu.

Jaunā sezona 6 mēnešu mācību programmā "Nodokļu pamatkurss"

2022. gada 19. oktobris - 2023. gada 26. aprīlis

25 nodarbības / 91 akadēmiskā stunda / 12 moduļi
trešdienās, tiešsaistē

2190 EUR + PVN

Pieteikties

Iespēja arī izvēlēties atsevišķus mācību moduļus:
 

modulis Nodokļi fiziskās personas ienākumiem (6 nodarbības, 22 akadēmiskās stundas)
660 EUR + PVN

modulis Pievienotās vērtības nodoklis (8 nodarbības, 30 akadēmiskās stundas)
900 EUR + PVN

modulis Uzņēmumu ienākuma nodoklis (7 nodarbības, 26 akadēmiskās stundas)
780 EUR + PVN 

Visus moduļus, lūdzu, skatiet zemāk.Visām nodarbībām tiks nodrošināti videoieraksti, ja dalībniekam nebūs iespējas piedalīties nodarbībā paredzētajā laikā.

Kursa dalībnieki pirms nodarbībām saņems nodarbības materiālus un kursa noslēgumā - sertifikātu.

Ja kāds no moduļiem vai nodarbībām jau noticis un vēlaties to iegādāties, nodrošināsim videoierakstu.

Nodokļu jautājumi, pastāvīgas izmaiņas un grozījumi likumvidē rada papildu spriedzi gan uzņēmējiem, gan privātpersonām. Labākais risinājums, lai neapmaldītos nodokļu labirintos un spētu izsekot būtiskiem jaunumiem, ir regulāri sekot līdzi izmaiņām un labi orientēties atbilstošajos resursos. Tas rada drošības sajūtu, ka nepalaižat garām svarīgas izmaiņas un savlaicīgi varat novērst iespējamos riskus. Apzinoties, ka straujajā dzīves ritmā, nereti ir grūti izsekot dažādām izmaiņām likumvidē, PwC Latvijas birojs ir izstrādājis īpašu 6 mēnešu mācību programmu “Nodokļu pamatkurss” ar mērķi izglītot sabiedrību nodokļu jautājumos.

Nodokļu pamatkurss sadalīts vairākos moduļos, tādējādi ikvienam ir iespēja izvēlēties pilnu 6 mēnešu mācību programmu vai atsevišķus mācību moduļus

Lektori: Pieredzējuši PwC un citi augsti kvalificēti nodokļu speciālisti, kuri ikdienā strādā ar dažādu nozaru Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem, iesaistās dažādu normatīvo aktu izstrādē un apspriešanā ar valsts pārvaldes iestādēm, un labi izprot Latvijas un ārvalstu nodokļu sistēmu un situācijas, ar kurām saskaras dažādu nozaru uzņēmumi.


Informācija par mācību moduļiem


19.10.2022.
14.00 - 15.45
2 akadēmiskās stundas

Cena:
70 EUR + PVN

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem, kā arī moduļu "Nodokļi fiziskās personas ienākumiem," "Pievienotās vērtības nodoklis" un "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" apmeklētājiem - iekļauts cenā.

26.10.2022. - 30.11.2022.
14.00 - 17.30, trešdienās
22 akadēmiskās stundas / 6 nodarbības 
Pēdējā nodarbībā - pārbaudes tests (pēc izvēles)

Cena:
660 EUR + PVN (apmaksu iespējams dalīt vairākos maksājumos)


Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.

07.12.2022.
14.00 - 14.45
1 akadēmiskā stunda

Cena:
40 EUR + PVN

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.


07.12.2022.
15.00 - 15.45
1 akadēmiskā stunda

Cena:
40 EUR + PVN

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.

07.12.2022.
16.00 - 16.45
1 akadēmiskā stunda

Cena:
40 EUR + PVN

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.

07.12.2022.
17.00 - 17.45
1 akadēmiskā stunda

Cena:
40 EUR + PVN

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.


14.12.2022.
14.00 - 14.45
1 akadēmiskā stunda

Cena:
40 EUR + PVN

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.

14.12.2022.
15.00 - 15.45
1 akadēmiskā stunda

Cena:
40 EUR + PVN

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.

14.12.2022.
16.00 - 17.30
2 akadēmiskās stundas

Cena:
70 EUR + PVN

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.


11.01.2023. - 01.03.2023.
14.00 - 17.30, trešdienās
30 akadēmiskās stundas / 8 nodarbības
Pēdējā nodarbībā - pārbaudes tests (pēc izvēles)

Cena:
900 EUR + PVN (apmaksu iespējams dalīt vairākos maksājumos)


Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.

08.03.2023. - 19.04.2023.
14.00 - 17.30, trešdienās
26 akadēmiskās stundas / 7 nodarbības
Pēdējā nodarbībā - pārbaudes tests (pēc izvēles)

Cena:
780 EUR + PVN (apmaksu iespējams dalīt vairākos maksājumos) 


Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.

26.04.2023.
14.00 - 16.15
3 akadēmiskās stundas

Cena:
90 EUR + PVN

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem, kā arī moduļu "Nodokļi fiziskās personas ienākumiem," "Pievienotās vērtības nodoklis"un "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" apmeklētājiem - iekļauts cenā.

Nodokļu pamatkursa izlaidums
 • Radīt izpratni par Latvijas nodokļu sistēmu un nodokļu pamatprincipiem
 • Nodrošināt zināšanas par dažādu darījumu juridiskajiem un grāmatvedības aspektiem
 • Piedāvāt praktiskas iemaņas nodokļu piemērošanā, analizējot piemērus un situācijas

Mācību kursa saturs un tajā apskatītās tēmas būs īpaši vērtīgas gan uzņēmumu vadītājiem, grāmatvežiem un finanšu uzskaites un pārvaldības speciālistiem, gan juristiem, konsultantiem un personāla vadītājiem, kā arī citiem interesentiem, kuriem aktuālas zināšanas nodokļu jautājumos.

Mūsu pieredze rāda, ka praktisku piemēru izskatīšana un reālu situāciju analīze ir būtiski nosacījumi veiksmīgam mācību procesam. Arī Nodokļu pamatkursā izmantojam šīs metodes, lai pēc kursa absolvēšanas ikviens spētu pielietot iegūtās zināšanas praksē. 

Nodokļu pamatkursu piedāvājam apgūt tiešsaistē, kas sniedz iespēju saņemt zināšanas no jebkuras vietas Latvijā vai ārpus tās robežām. 

Ja būsiet reģistrējies kursam, bet nevarēsiet to noklausīties tiešsaistē, piedāvāsim Jums video ierakstu, kuru varēsiet noklausīties sev ērtā laikā 1 mēneša periodā.

Dalībniekiem ir iespēja uzdot jautājumus lektoriem gan pirms vebināra (kursu pieteikuma formā), gan vebināra laikā.  

Nodokļu pamatkursa moduļos "Nodokļi fiziskās personas ienākumiem," "Pievienotās vērtības modulis" un "Uzņēmumu ienākuma nodoklis," kuru norise plānota vairākās nodarbībās, noslēguma nodarbībā tiks piedāvāta zināšanu pārbaude - tests (pēc izvēles). Pārējo nodarbību sākumā plānoti nelieli testi un rezultātu pārrunāšana, lai nostiprinātu iepriekšējā nodarbībā iegūtās zināšanas.

Pēc kursa vai kāda no nodokļu moduļiem pabeigšanas, Jūs saņemsiet sertifikātu par moduļa apguvi (ja izvēlēsieties kārtot testus) vai par moduļa noklausīšanos (ja neizvēlēsieties kārtot testus).

Dalībniekiem pirms katras nodarbības tiks nosūtīti kursa materiāli.

Absolventu atsauksmes: 

 • Plašs dažādu situāciju izklāsts saistībā ar apgūstamo materiālu. Sniegtā informācija tiek ilustrēta ar praktiskiem piemēriem un situācijām, ar kurām saskaraties sava darba gaitā.
 • Patīk, ka kurss ir garš ar vairākām nodarbībām, lai var izskatīt jautājumu kompleksi.
 • Profesionāli pasniedzēji, pārdomāta programma. Visas apskatītās tēmas būs noderīgas.
 • Paldies, viss bija ļoti labi noorganizēts. Tēmas plašas un lektori zinoši.
 • Viss saturīgs ar labiem piemēriem.

 • Paldies par šo kursu, bija ļoti noderīgi un izdevās iegūt jaunas zināšanas!
 • Izmantoti praktiski uzdevumi un piemēri.
 • Tika pieminēti plānotie grozījumi.
 • Visaugstākā līmeņa nodokļu likumdošanas profesionāļi vienkāršā un saprotamā valodā izskaidroja sarežģītos nodokļu likumdošanas jautājumus un to pielietojumu praksē.
 • Nav svarīgi, vai tie bija klātienē vai attālināti pasniegtie vebināri - augstas kvalitātes testu godam izturēja pat valsts ārkārtējā situācijā.

Sazinieties ar mums

Inga Ķempele

Inga Ķempele

Projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Linda Grasmane

Linda Grasmane

Projektu koordinatore, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums