Nodokļu pamatkurss

Nodokļu pamatkurss ir mūsu speciālistu veidota sešu mēnešu ilga mācību programma, kas jau 13 gadus pulcē klausītājus ar dažādu sagatavotības līmeni, lai, izmantojot praktiskus piemērus, rastu klausītājiem izpratni par Latvijas kopējo nodokļu sistēmu. Pirmo reizi Nodokļu pamatkursu iespējams apgūt tiešsaistē.

Radīt izpratni par:

 • Latvijas kopējo nodokļu sistēmu;
 • katra atsevišķa nodokļa pamatprincipiem;
 • dažādu darījumu juridiskajiem un grāmatvedības aspektiem;
 • kā arī attīstīt praktiskas iemaņas nodokļu piemērošanā.

Kam paredzēts? Uzņēmumu vadošajiem darbiniekiem, finanšu direktoriem, grāmatvežiem, finansistiem, juristiem, ekonomistiem, iekšējiem auditoriem un citiem interesentiem.

 

Mūsu pieredze rāda, ka praktiski piemēri un reālu situāciju analīze ir viens no stūrakmeņiem veiksmīgam mācību procesam. Arī Nodokļu pamatkursā izmantojam šīs metodes, lai pēc kursa absolvēšanas ikviens spētu pielietot iegūtās zināšanas praksē. 

Pirmo reizi Nodokļu pamatkursu iespējams apgūt tiešsaistē, nodrošinot iespēju gūt zināšanas no jebkuras sev ērtas vietas. 

Tiešsaistes nodarbībās dalībniekiem būs iespēja iesaistīties diskusijās un uzdot sev interesējošus jautājumus. Pasniedzēji būs pieejami konsultācijām arī e-pastā. 

Izmantojot interaktīvus rīkus, katra mācību moduļa noslēgumā – zināšanu pārbaude un rezultātu pārrunāšana. 

Katram dalībniekam būs pieejami kursa materiāli un pēc kursa pabeigšanas tiks izsniegts sertifikāts par tā apguvi.

 

Nodokļu pamatkursa kopējais ilgums: 6 mēneši
(nodarbības notiek tiešsaistē reizi nedēļā - trešdienās) 

Nodarbību sākums: 14/10/2020

Nodarbību laiki: 14:00 - 17:30

Norises vieta: Tiešsaistē

Ir iespējams apgūt gan pilnu kursu, gan arī atsevišķu nodokļu moduļus.


Kā mūs vērtē Nodokļu pamatkursa absolventi? 

Absolventu atsauksmes: 

 • Profesionāli pasniedzēji, pārdomāta programma. Visas apskatītās tēmas būs noderīgas.
 • Viss saturīgs ar labiem piemēriem.
 • Interesanti materiāli, labs PPT noformējums.
 • Izmantoti praktiski uzdevumi un piemēri.
 • Tika pieminēti plānotie grozījumi.
 • Visaugstākā līmeņa nodokļu likumdošanas profesionāļi vienkāršā un saprotamā valodā izskaidroja sarežģītos nodokļu likumdošanas jautājumus un to pielietojumu praksē.
 • Nav svarīgi, vai tie bija klātienē vai attālināti pasniegtie vebināri - augstas kvalitātes testu godam izturēja pat valsts ārkārtējā situācijā.

Lektori:

Nodokļu pamatkursa pasniedzēji ir savas jomas speciālisti ar ievērojamu pieredzi nodokļu piemērošanā un grāmatvedībā.

Agate Zīverte

PwC Nodokļu konsultāciju vecākā vadītāja

e-pasts: agate.ziverte@pwc.com

 

Andis Vītols

PwC Transfertcenu vecākais konsultants

e-pasts: andis.vitols@pwc.com

 

Ilze Palmbaha 

PwC Nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas vadītāja, LR Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājas vietniece

e-pasts: ilze.palmbaha@pwc.com

Irēna Arbidāne 

PwC Nodokļu konsultāciju vadītāja

e-pasts: irena.arbidane@pwc.com

Matīss Auziņš 

PwC Nodokļu vecākais konsultants

e-pasts: matiss.auzins@pwc.com

Īva Šaicāne 

PwC Nodokļu vecākā konsultante

e-pasts: iva.saicane@pwc.com

Ņina Podvinska 

Nodokļu pamatkursa dibinātāja, sertificēta nodokļu konsultante

e-pasts: lv_pwckursi@pwc.com

 

Kristīne Skrastiņa

PwC Nodokļu vecākā konsultante

e-pasts: kristine.skrastina@pwc.com

Rolands Dzenis

PwC Nodokļu konsultants

e-pasts: rolands.dzenis@pwc.com

 

Viktorija Lavrova 

PwC Nodokļu vecākā konsultante

e-pasts: viktorija.lavrova@pwc.com

Zane Korņenkova

PwC Nodokļu vecākā konsultante

e-pasts: zane.kornenkova@pwc.com

 

Zane Smutova 

PwC Transfertcenu konsultāciju vadītāja

e-pasts: zane.smutova@pwc.com

Sazinieties ar mums

Karīna Ansberga

Karīna Ansberga

PwC's Academy projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums