Nodokļi fiziskās personas ienākumiem (Nodokļu pamatkursa modulis)

Kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par trīs personāla nodokļu - iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes (VSAOI) un solidaritātes nodokļa (SN) piemērošanu fiziskās personas ienākumiem, šo nodokļu mijiedarbību un praktisko piemērošanu vietējo un starptautisko normatīvo aktu griezumā.

!! Kursu var apmeklēt ikviens interesents, arī tad, ja neesat pilna 6 mēnešu Nodokļu pamatkursa dalībnieks. 

Kursā aplūkosim Latvijas un starptautiskos normatīvos aktus un kopīgi izvērtēsim teorijas piemērošanu praksē ar piemēru palīdzību.

Teorija aptver personāla nodokļu pamatprincipus, kas nepieciešami, lai varētu vērtēt nodokļu piemērošanu biežāk sastopamajās situācijās.

Saturs

  • Latvijas rezidenta un nerezidenta statusa noteikšanas pamatprincipi, statusa noteikšanas nepieciešamība un sekas nodokļu piemērošanas vajadzībām. Latvijas un starptautisko normatīvo aktu mijiedarbība un piemērošanas kārtība rezidentam un nerezidentam
  • Starptautisko normatīvo aktu piemērošana, lai noteiktu nodokļu piemērošanu Latvijas rezidentiem un nerezidentiem dažādu veidu ienākumiem, tajā skaitā, darba algai, autoratlīdzībai, saimnieciskās darbības ienākumiem, dividendēm
  • Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (“IIN”) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (“VSAOI”) apliekamo un neapliekamo ienākumu noteikšana. Atšķirīgais un kopīgais IIN un VSAOI piemērošanā
  • VSAOI maksāšanas pienākums Eiropas Savienības ietvaros, A1 sertifikāta nozīme un piemērošanas nepieciešamība, tipisko mītu un kļūdu apskats
  • Nodokļu piemērošana ārzemniekiem Latvijā un Latvijas iedzīvotājiem, kas gūst ienākumus ārvalstīs
  • Solidaritātes nodoklis un tā nozīme IIN piemērošanā un gada ienākumu deklarācijas iesniegšanā
  • Nodokļu piemērošana dažāda veida fiziskās personas ienākumiem no kapitāla, saimnieciskās darbības, autoratlīdzības, piemērojot Latvijas un starptautiskos normatīvos aktus
  • Komandējumu un nosūtījumu definīcija, nodokļu piemērošanas atšķirības
  • Iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana
  • Klientu jautājumu risināšana, aktuālo tēmu analīze
Datums 2022. gada 26. oktobris - 30. novembris
Laiks 14.00 - 17.30, trešdienās
22 akadēmiskās stundas / 6 nodarbības 
Pēdējā nodarbībā - pārbaudes tests (pēc izvēles)
Lektori Irēna Arbidāne
PwC nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja
Viktorija Lavrova
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Madara Brenčeva
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Cena

540 EUR + PVN līdz 5. oktobrim 
660 EUR + PVN no 6. oktobra 
* mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos (lūgums norādīt pieteikuma komentāru laukā)

Norise Tiešsaistē
Vebināra linku un materiālus sūtīsim epastā vebināra norises rītā. Ja pieteiksieties vebināram, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums video ierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā 1 mēneša periodā.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC'S Academy sertifikātu 
- par moduļa apguvi (ja izvēlēsieties kārtot testu) vai 
- par moduļa noklausīšanos
 (ja neizvēlēsieties kārtot testu).
Jautājumi Pieteikuma anketā ir iespēja iesūtīt jautājumus lektoriem. Iespēju robežās atbildes tiks sniegtas vebināra laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildu jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski vebināra laikā.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms vebināra, dalība kursā netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Kam paredzēts

Uzņēmumu darbiniekiem, kuriem ir nepieciešams iegūt pamatzināšanas par nodokļu piemērošanu fizisko personu ienākumiem, lai tās pielietotu ikdienā, piemēram, algu grāmatvežiem. Kā arī tiem darbiniekiem, kuriem nepieciešams kopumā pārzināt nodokļu sistēmu, piemēram, nodokļu konsultantiem, juristiem un finanšu direktoriem.

Sagaidāmie rezultāti

Apgūstot šo kursu, zināsiet, pēc kādiem principiem nodokļi jāpiemēro fiziskās personas ienākumiem dažādās situācijās, tai skaitā kādos gadījumos nodokļi nav jāpiemēro vispār vai nav jāpiemēro Latvijā.

 

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums