PVN piemērošana darījumos ar nekustamo īpašumu

Divu dienu kurss 2017. gada 24. un 25.maijā

Kurss "PVN piemērošana darījumos ar nekustamo īpašumu" paredzēts uzņēmumu speciālistiem (finanšu direktoriem, projektu vadītājiem, grāmatvežiem, juristiem), kas strādā ar nekustamā īpašuma projektiem un ikdienā saskaras ar jautājumiem par PVN piemērošanu darījumos ar nekustamo īpašumu.

Mācību laikā pārrunāsim PVN piemērošanas īpatnības, nodokļa riskus darījumos ar nekustamo īpašumu. Aplūkosim ES Padomes Regulas prasības, kā arī tās PVN likuma un MK noteikumu normas, kuras regulē PVN piemērošanu, iegādājoties, būvējot, atjaunojot, pārbūvējot, atsavinot, iznomājot, apsaimniekojot, izmantojot savā saimnieciskajā darbībā nekustamos īpašumus.

Kursā paredzam izskatīt šādus jautājumus un ar tiem saistītus piemērus:

  • Ar nodokli apliekamās vērtības noteikšana un ar to saistīti riski
  • PVN piemērošana lietota nekustamā īpašuma, kuru iegādājoties atskaitīts priekšnodoklis, piegāde
  • PVN piemērošana lietota nekustamā īpašuma piegādēm, izmantojot īpašo kārtību
  • PVN piemērošana, pārdodot nekustamo īpašumu parādnieka vārdā
  • Priekšnodokļa atskaitīšana un ar to saistīti riski
  • Korekciju veikšana darījumos ar nekustamo īpašumu
  • PVN piemērošana, pārdodot biznesu ar nekustamo īpašumu vai veicot tā ieguldījumu cita uzņēmuma pamatkapitālā
  • PVN piemērošana ar nekustamo īpašumu saistītiem pakalpojumiem, tostarp, būvniecības un dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumiem

PVN piemērošanu dažādās situācijās aplūkosim un analizēsim uz praktisku piemēru pamata. Atbildēsim uz klausītāju jautājumiem.
 

Datums: 2017. gada 24. un 25. maijs
Laiks:   10:00-13:15
Vieta: Rīgā, Elizabetes ielā 45/47 (ieeja no Jeruzalemes ielas), 2. stāvā
Lektore: Ņina Podvinska, PwC projektu vadītāja                                       
Cena:    EUR 240 + PVN
Reģistrācija:

pwc.kursi@lv.pwc.com

Tālr. +371 6709 4400

Sekojiet mums