PVN likuma grozījumi. PVN piemērošanas aktualitātes

PVN likuma grozījumi. PVN piemērošanas aktualitātes

Nepilnas dienas kurss 2014. gada 3. decembrī

Šā gada jūnijā ir pieņemti PVN likuma grozījumi, kas stājas spēkā 2014. gada 1.oktobrī un 2015. gada 1. janvārī. Grozījumi skar regulējumu attiecībā uz elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, PVN maksātāju reģistrāciju, atsevišķiem atbrīvojumiem. Attiecīgi ir papildināti arī Ministru kabineta noteikumi par PVN deklarāciju.

Kursā "PVN likuma grozījumi. PVN piemērošanas aktualitātes" ir paredzēts izskatīt šādus jautājumus:

  1. Elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtu pakalpojumu definīcijas, sniegšanas vieta un īpašie PVN aprēķināšanas un maksāšanas režīmi.
  2. MK noteikumu par PVN deklarāciju grozījumi.
  3. PVN maksātāju, kuram tiesa pasludinājusi maksātnespējas procesu, atkārtota reģistrācija.
  4. Citi likuma grozījumi. 
  5. Aktualitātes PVN piemērošanā:
  • jaunākie VID norādījumi, uzziņas par PVN piemērošanu dažādās situācijās;
  • pierādījumu nodrošināšana preču iegādes, pakalpojumu saņemšanas darījumos;
  • darījuma partneru uzticamības pārbaude un darījuma risku novērtēšana;
  • jaunākā tiesu prakse nodokļu strīdos.

Kursu dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes par konkrētajai situācijai piemērojamām tiesību normām un iespējamo problēmas risinājumu.

Datums: 2014. gada 3. decembris
Laiks: 10:00 – 13:15
Vieta: PwC birojs Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 21 (Valdemāra Centrs), 3. stāvā
Lektori: Ņina Podvinska, PwC projektu vadītāja
Cena: 120 EUR + PVN
100 EUR + PVN, piesakoties līdz 26/11/2014

Pieteikumu kursam lūdzu sūtiet uz e-pasta adresi pwc.kursi@lv.pwc.com vai aizpildiet pieteikuma formu. Sīkāka informācija par pieteikšanos un kursu plāniem pieejama kursu lapā.

Sekojiet mums