Personāla nodokļu piemērošana COVID-19 apstākļos

2020. gads ir nesis pārmaiņas cilvēku kustībai. Strauji ir pieaudzis to cilvēku skaits, kas strādā no mājām. Atsevišķos gadījumos darbinieka darba vieta un uzņēmuma atrašanās vieta ir dažādās valstīs. Tādos gadījumos nodokļu piemērošana var atšķirties no ierastā, jo piemērojamas atšķirīgas vietējās un starptautiskās tiesību normas. Tajā pašā laikā 2020. gada nogale iezīmēja izmaiņas personāla nodokļu piemērošanā (iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un solidaritātes nodoklis (SN)). Izmaiņas ietekmēs nodokļu piemērošanu plašam lokam, skarot algas un autoratlīdzības saņēmējus, kā arī pašnodarbinātos.

Semināra mērķis

 1. Iepazīstināt ar jaunumiem personāla nodokļu piemērošanā;

 2. Sniegt izpratni par nodokļu piemērošanu, ja notiek īslaicīga vai ilglaicīga darbinieku pārvietošana uz valstīm, kur parasti darbs netiek veikts biznesa vai COVID-19 ietekmē;

 3. Izklāstīt atšķirības starp pastāvīgu darbu citā valstī, kas nav Latvija un nosūtījumu, kā arī personāla nomu un darbu Latvijā ārvalstu uzņēmuma labā.

Semināra saturs:

 • Jaunumi personāla nodokļos 2021;
 • Darbs no mājām: darbinieks veic darbu citā valstī. Ar kādiem riskiem ir jārēķinās?
 • Nosūtījums un nodokļu sekas Latvijā;
 • Nerezidentu nodarbināšana Latvijā;
 • Personāla nomas būtība;
 • Nodokļu piemērošana iznomāto darbinieku ienākumam, tajā skaitā praktiski piemēri nodokļu aprēķinam;
 • Nerezidenta darbs ārvalstu uzņēmuma labā vai personāla noma?
 • Atšķirība starp samaksu par iznomāto personālu un vadības pakalpojumiem;
 • Atbildes uz kursa dalībnieku jautājumiem.

Aicinām uzdot Jums interesējošo jautājumu pirms semināra, raksot uz karina.ansberga@pwc.com. Ja laicīgi iesūtīsiet savus jautājumus, tie tiks izmantoti kā piemēri semināra laikā, kas ļaus Jums saņemt izvērstu atbildi uz Jūsu jautājumu.

Seminārā sniegsim Jums plašu teorētiskās informācijas bāzi, kuru nostiprināsim ar dažādu piemēru palīdzību. Jūs iegūsiet zināšanas, lai efektīvi spētu risinātu personāla nodokļu piemērošanas jautājumus darba vidē.

Datums: 2021. gada 14. un 15. janvāris
Laiks: 9:30 līdz 13:00
Vieta: Tiešsaistē 
Lektori:

Irēna Arbidāne, PwC Nodokļu konsultāciju vadītāja

Cena:

Līdz 11. janvārim EUR 110 + PVN;

Pēc 11. janvāra EUR 135 + PVN

Reģistrācija: Līdz 13. janvārim

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Apmeklējot šo semināru, iegūsiet: 

 • zināšanas par jaunumiem personāla nodokļu piemērošanā no 2021. gada;

 • zināšanas par piemērojamajiem Latvijas un starptautisko nodokļu principiem darbinieku kustībai COVID-19 ietekmē;

 • spēju identificet riskus un atrast risinājumus personāla nodokļu piemērošanā, ja darbinieks strādā no mājām no citas valsts, ir nosūtījumā vai var tikt uzskatīts par iznomāto personālu.

Kam paredzēts?

Nodokļu speciālistiem, grāmatvežiem, HR speciālistiem.

 

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums