Nomas uzskaite pēc IFRS16 (23.01.20.)

2016. gada janvārī tika publicēts un ar 2019. gadu stājās spēkā jauns Starptautiskais finanšu pārskatu standarts par Nomas uzskaiti. Šis sen gaidītais standarts, kura izstrāde prasīja teju desmit gadus, ievieš kardinālas izmaiņas nomas uzskaites principos nomniekam, faktiski vienādojot finanšu un operatīvās nomas uzskaiti.

Lai uzņēmumiem būtu iespēja laicīgi sagatavoties standarta ieviešanai, 2020. gada 23. janvārī piedāvājam apmeklēt mācības par Nomas uzskaiti, atbilstoši IFRS 16 (IFRS 16 Leasing). Programmas ietvaros iepazīstināsim ar jaunā standarta pamatprincipiem, kas attiecināmi gan uz nomniekiem, gan uz iznomātājiem.

Kursa saturs:

  • Nomas darījuma identificēšana, tai skaitā IFRS 16 darbības joma, nomas definīcija, vienā līgumā ietverto dažādo nomas objektu sadalīšana, nomas darījuma periods;
  • Nomas uzskaite nomniekam ar piemēriem;
  • Nomas ar atpakaļpirkumu darījumu uzskaite ar piemēriem;
  • Pārejas noteikumi uz jauno standartu;
  • Informācijas atklāšanas prasības;
  • Salīdzinājums starp šobrīd spēkā esošo regulējumu un jauno standartu.

 

 

 

Datums: 2020. gada 23. janvāris
Laiks: 09:30 - 14:30
Vieta: PwC birojs - Kr.Valdemāra iela 21, 3. stāvs
Lektori: Terēze Labzova-Ceicāne
PwC Revīzijas un uzņēmējdarbības nodrošinājuma nodaļas direktore
Cena:

Agrā pieteikšanās līdz 10. janvārim: EUR 75 + PVN
Pieteikšanās pēc 10. janvāra: EUR 80 + PVN

Reģistrācija: Līdz 21. janvārim

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums