Nodokļu pamatkursa modulis: Uzņēmuma ienākumu nodoklis (UIN)

Moduļa mērķis ir sniegt zināšanas par UIN apliekamās bāzes noteikšanas un deklarēšanas pamatprincipiem, kā arī nodot praktiskās iemaņas UIN piemērošanā vietējo un starptautisko normatīvo aktu griezumā. Iepazīstināt ar jaunā UIN režīma piemērošanas aktualitātēm.

Kursā aplūkosim teoriju - Latvijas un starptautiskos normatīvos aktus, lai vieglā un saprotamā veidā nostripinātu ar UIN apliekamās bāzes noteikšanas pamatus - un kopīgi izvērtēsim teorijas piemērošanu praksē ar piemēru palīdzību.

Saturs:

 1. Jaunais UIN aprēķina princips;
 2. Sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa;
 3. Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas, reprezentācijas izmaksas un personāla ilgtspējas pasākumi;
 4. Nedrošie debitoru parādi;
 5. Aizdevumi saistītiem uzņēmumiem; 
 6. UIN bāzē iekļaujamie palielinātie procentu maksājumi;
 7. Darījumi ar saistītām personām, transfertcenu principi;
 8. Maksājumi nerezidentiem – ieturējuma nodoklis;
 9. Atvieglojumi;
 10. Pārejas noteikumi (uzkrātās nesadalītās peļņas izmantošana, nodokļu zaudējumi, uzkrājumu norakstīšana u.c.);
 11. Deklarācijas sagatavošana, ikmēneša UIN aprēķins. 

Apgūstot šo kursu, tiks iegūta izpratne par jaunā UIN režīma ieviestajām pārmaiņām uzņēmuma ikdienā. Kursanti zinās, pēc kādiem principiem jāvadās, nosakot ar UIN apliekamo bāzi, kā jāpiemēro UIN dažādās situācijās, tai skaitā, kādos gadījumos UIN nav jāpiemēro vispār. 

Mūsu pieeja

Kursa laikā likumu normas tiks ilustrētas ar praktiskiem piemēriem, kā arī būs sagaidāma kursantu iesaiste piemēru risināšanā lekciju laikā.

Otrās, trešās, ceturtās un piektās nodarbības sākumā būs īss tests, lai palīdzētu atcerēties zināšanas, kas gūtas iepriekšējā nodarbībā. Nākamās nodarbības sākumā tiks izrunātas pareizās atbildes un biežāk sastopamās kļūdas un neprecizitātes.

Pēdējā nodarbībā būs noslēguma tests, kurā būs jāapraktsa UIN piemērošana dažādās konkrētās situācijās, ņemot vērā nodarbību laikā sniegto teoriju un piemērus.

Katrā testā varēs izmantot visus kursa materiālus.

Kam modulis paredzēts?

Uzņēmumu darbiniekiem, kuriem ir nepieciešams iegūt pamatzināšanas par UIN piemērošanu, lai tās pielietotu ikdienā, piemēram, grāmatvežiem UIN deklarāciju sagatavošanā . Kā arī tiem darbiniekiem, kam nepieciešams kopumā pārzināt nodokļu sistēmu un nostiprināt savas zināšanas, piemēram, nodokļu konsultantiem, juristiem un finanšu direktoriem.

 

 

 

Datums: No 2020. gada 8. janvāra līdz 12. februārim, trešdienās
Laiks:

15:00 - 18:15

Izņemot 5. un 12. februārī: 15:00 - 16:30.

Vieta: PwC birojs Kr.Valdemāra ielā 21, 3. stāvā
Lektori:

Agate Zīverte, PwC Nodokļu konsultāciju vecākā vadītāja

Jeļena Kobenko, PwC Nodokļu vecākā konsultante

Cena: 660 EUR+ PVN
Reģistrācija: Līdz 6. janvārim

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums