Nodokļu pamatkursa modulis: Transfertcenas

Moduļa mērķis ir nodrošināt iespēju kursantam iegūt tādas praktiskas zināšanas, lai ikdienas pienākumu ietvaros uzņēmuma darbinieks spētu identificēt transfertcenu riskus vai to pazīmes nodokļu maksātāju darbībās, tādējādi veicinot to atklāšanu un mazināšanu.

Mūsu pieeja

Mūsu mērķis ir ne tikai zināšanu nodošana un informēšana par transfertcenu jautājumiem, bet arī dilemmu risināšana un pieeju izvērtēšana praksē. Tāpēc kursa laikā izmantosim prezentāciju teorijas apmācībai, lūgsim iesaistīties diskusijās un izpildīt patstāvīgus, praktiskus uzdevumus.

Sagaidāmie rezultāti

Apmācību dalībnieks tiks nodrošināts ar teorētisko zināšanu saņemšanu un praktisko iemaņu, kas izmantojamas ikdienas darbā, apguvi.

Saturs:

 1. Nesaistītu pušu darījuma princips un transfertcena.
 2. Saistītas personas.
 3. Saistīto personu darījumu vērtības starpība/ summa.
 4. Pārskatītais transfertcenu dokumentācijas modelis un kontrolēto darījumu summa.
 5. Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskata par katru valsti sagatavošanas un sniegšanas noteikumi, pārskata saturs. 
 6. Globālās dokumentācijas sagatavošanas un sniegšanas prasības, tās saturs.
 7. Vietējās dokumentācijas sagatavošanas un sniegšanas prasības, tās saturs.
 8. Vienkāršota transfertcenu dokumentācijas sagatavošana par zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem. 
 9. Kontrolēto darījumu tirgus cenas (vērtības) noteikšanas metodes, to izvēle un piemērošanā izmantotie finanšu dati.
 10. Salīdzināmo datu meklēšanas avoti.
 11. Tranfertcenu korekcijas.
 12. Citi būtiski aspekti.

Praktisku piemēru/ situāciju analīze

Mācību metožu izmantošanā tiks ievērots proporcionāls sadalījums un kursa laikā veiksim neviennozīmīgu situāciju analīzi, īpaši pētīsim Latvijas prakses piemērus un pieredzi, judikatūras piemērus.

Atskats uz programmā aplūkotajām tēmām

Kursa programmas noslēgumā būs zināšanu pārbaude (ieskaite), izmantojot modelētu situāciju piemērus, ņemot vērā kursa laikā sniegto teoriju un piemērus.

Pēc praktiskā darba, notiks sniegto atbilžu novērtējums un skaidrojums, ja būs pieļautas kļūdas.

Kam paredzēts?

Mācību modulis iecerēts galvenokārt, lai palīdzētu uzņēmumu darbiniekiem, kuru kompetencē ietilpst transfertcenu vērtēšanas jautājumu tehniskā interpretācija.

 

 

 

Datums: 2020. gada 19. februāris
Laiks: 15:00 - 18:15
Vieta: PwC birojs Kr.Valdemāra ielā 21, 3. stāvā
Lektori:

Tatjana Koncevaja, PwC Transfertcenu konsultāciju vadītāja

Zane Smutova, PwC Transfertcenu konsultāciju vadītāja

Cena: 90 EUR+ PVN
Reģistrācija: Līdz 17. februārim

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums