Nodokļu pamatkursa modulis: Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

Moduļa mērķis ir sniegt kursa dalībniekiem pamatzināšanas par PVN būtību, tā piemērošanas pamatprincipiem, izņēmumiem, nodokļa maksātāja tiesībām un pienākumiem, specializēto PVN terminoloģiju, īpašajiem PVN piemērošanas režīmiem.

Analizēsim, diskutēsim, kopīgi ar pieredzējušiem PVN ekspertiem meklēsim risinājumus.

Ar praktiskiem piemēriem attīstīsim iemaņas PVN aprēķināšanā, likmju noteikšanā, priekšnodokļa atskaitīšanā un darījumu deklarēšanā.

Mācīsimies orientēties PVN tiesiskajā regulējumā un tiesību normu interpretācijā.

Sagaidāmie rezultāti

Pēc kursa apgūšanas Jūs iegūsiet zināšanas un pieredzi, lai spētu orientēties PVN piemērošanas pamatprincipos – izvērtēt darījuma veidu, noteikt darījuma vietu, piemērojamo likmi vai atbrīvojumu, priekšnodokli.

Saturs

  • PVN normatīvā bāze, lietotie termini;
  • PVN likuma tvērums - nodokļa subjekti un objekti;
  • Darījumu vietas, piemērojamās PVN likmes noteikšana, atbrīvojumu piemērošana;
  • Ar PVN apliekamā vērtība, darījuma un tā deklarēšanas brīdis, priekšnodoklis;
  • PVN maksātāju reģistrācija un izslēgšana,  nodokļa rēķinu sagatavošana un darījumu uzskaite;
  • PVN deklarācijas sagatavošana. Speciālie PVN piemērošanas režīmi.
  • Atbildība par PVN likuma pārkāpumiem.
  • Praktisku piemēru analīze.

 

 

 

Datums: No 2021. gada 20. janvāra līdz 10. martam, trešdienās
Laiks: 14:00 - 17:30
Izņemot 10. martā: 14:00 - 15:30 - ieskaite
Vieta: Tiešsaistē
Lektori: Ņina Podvinska, LNKA valdes locekle, sertificēta nodokļu konsultante
Kristīne Skrastiņa, PwC nodokļu vecākā konsultante
Cena: Tagad lētāk! 720 + PVN
Reģistrācija: Līdz 19. janvārim

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Atskats uz programmā aplūkotajām tēmām

Katras nodarbības sākumā būs tests, kas palīdzēs pārbaudīt un nostiprināt iepriekš gūtās zināšanas. Nākamo nodarbību sākumā tiks analizēti iepriekš veikto testu rezultāti.  Pēdējā nodarbībā paredzēts noslēguma tests, kurā būs iespēja pārbaudīt gūto izpratni par PVN piemērošanu dažādās situācijās. Testā varēs izmantot visus kursa materiālus.

Kam paredzēts?

Uzņēmumu darbiniekiem, kuru darba pienākumi saistīti ar praktisku PVN piemērošanu, izrakstot vai apstrādājot nodokļa rēķinus, plānojot uzņēmuma darbības struktūru (īpaši plānojot darījumus ar citu ES dalībvalstu un trešo valstu partneriem). Arī citām personām, kam nepieciešamas vispusīgas zināšanas par PVN piemērošanu, piemēram, nodokļu konsultanti, juristi un finanšu direktori.

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums