Nodokļu pamatkursa modulis: Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

Pēc moduļa apgūšanas kursants spēs noteikt PVN piemērošanas kārtību, likmi, orientēties PVN reglamentējošajā normatīvajā bāzē un patstāvīgi noteikt, kur PVN mērķiem atrodas veiktā darījuma sniegšanas vieta un vai ir piemērojams atbrīvojums, kā nosakāms un deklarējams nodoklis.

Moduļa mērķis

Sniegt kursa dalībniekiem pamatzināšanas par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) būtību, tā piemērošanas pamatprincipiem, izņēmumiem, nodokļa maksātāja tiesībām un pienākumiem, specializēto PVN terminoloģiju, īpašajiem PVN piemērošanas režīmiem, kā arī praktiskas iemaņas nodokļa aprēķināšanā, PVN likmju noteikšanā, nodokļa rēķinu izrakstīšanā un darījumu deklarēšanā. Spēju brīvi orientēties PVN tiesiskajā regulējumā un tiesu praksē.

Kursa laikā PVN likuma normas tiks ilustrētas ar praktiskiem piemēriem, kuri tiks risināti un pārrunāti ar  kursantiem.

Katras nodarbības sākumā būs tests, kas palīdzēs pārbaudīt un nostiprināt iepriekš apgūtās tēmas  izpratni un zināšanas par PVN. Nākamās nodarbības sākumā tiks analizēti testu rezultāti.  Pēdējā nodarbībā paredzēts noslēguma tests, kurā būs jādemonstrē sava izpratne par PVN piemērošanu dažādās situācijās.  Testā varēs izmantot visus kursa materiālus.

Saturs:

  • PVN normatīvā bāze, lietotie termini;
  • PVN likuma tvērums - nodokļa subjekti un objekti;
  • Darījumu vietas, piemērojamās PVN likmes noteikšana, atbrīvojumu piemērošana;
  • Ar PVN apliekamā vērtība, darījuma un tā deklarēšanas brīdis, priekšnodoklis;
  • PVN maksātāju reģistrācija un izslēgšana,  nodokļa rēķinu sagatavošana un darījumu uzskaite;
  • PVN deklarācijas sagatavošana. Speciālie PVN piemērošanas režīmi.
  • Atbildība par PVN likuma pārkāpumiem.

Mūsu pieeja

Teorētiska Latvijas un starptautisko normatīvo aktu analīze un tiesību normu interpretācija, kas rodama Valsts ieņēmumu dienesta un tiesu praksē.

Praktisku piemēru un uzdevumu patstāvīga risināšana, risinājumu meklēšana kopā ar pieredzējušajiem PVN speciālistiem - lektoriem analīze, diskusijas.

Kam paredzēts?

Uzņēmumu darbiniekiem, kuru darba pienākumi saistīti ar praktisku PVN piemērošanu, izrakstot vai apstrādājot nodokļa rēķinus, plānojot uzņēmuma darbības struktūru (īpaši plānojot darījumus ar citu ES dalībvalstu un trešo valstu partneriem). Arī citām personām, kam nepieciešamas vispusīgas zināšanas par PVN piemērošanu, piemēram, nodokļu konsultantiem, juristiem un finanšu direktoriem.

 

 

 

Datums: No 2019. gada 23. oktobra līdz 11. decembrim, trešdienās
Laiks: 15:00 - 18:15
Izņemot 11.decembrī: 15:00 - 16:30
Vieta: PwC birojs Kr.Valdemāra ielā 21, 3. stāvā
Lektori: Ņina Podvinska, sertificēta nodokļu konsultante
Cena:

960 EUR+ PVN

 

Reģistrācija: Līdz 21. oktobrim

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums