Nodokļu pamatkursa modulis: Nodokļi fiziskās personas ienākumiem

Moduļa mērķis ir iegūt priekšstatu par trīs personāla nodokļu - iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (VSAOI) un solidaritātes nodoklis (SN) piemērošanu fiziskās personas ienākumiem, šo nodokļu mijiedarbību un praktisko piemērošanu vietējo un starptautisko normatīvo aktu griezumā. Pilnveidot zināšanas, kā fizisko personu nodokļus piemērot uzņēmuma darbiniekiem, valdes locekļiem, dalībniekiem un arī pakalpojumu sniedzējiem gan uzņēmuma, gan fiziskās personas līmenī.

Kursā aplūkosim teoriju - Latvijas un starptautiskos normatīvos aktus - un kopīgi izvērtēsim teorijas piemērošanu praksē ar piemēru palīdzību. Teorija aptver personāla nodokļu pamatprincipus, kas nepieciešami, lai varētu vērtēt nodokļu piemērošanu biežāk sastopamajās situācijās.

Katru nodarbību būs individuālā zināšanu pārbaude testa veidā, kā arī vairāki grupu darbi, lai nostiprinātu teorētisko zināšanu piemērošanu praksē.

Pirms kursa lūdzam iesūtīt tēmas, kas ir interesējošas un pēc iespējas iekļausim tās kursa saturā.

Sagaidāmie rezultāti

Apgūstot šo kursu, zināsiet, pēc kādiem principiem nodokļi jāpiemēro fiziskās personas ienākumiem dažādās situācijās, tai skaitā kādos gadījumos nodokļi nav jāpiemēro vispār vai nav jāpiemēro Latvijā.

Saturs

  1. Latvijas rezidenta un nerezidenta statusa noteikšanas pamatprincipi, statuss noteikšanas nepieciešamība un sekas nodokļu piemērošanas vajadzībām. Latvijas un starptautisko normatīvo aktu mijiedarbība un piemērošanas kārtība rezidentam un nerezidentam;
  2. Starptautisko normatīvo aktu piemērošana, lai noteiktu nodokļu piemērošanu Latvijas rezidentiem un nerezidentiem dažādu veidu ienākumiem, tajā skaitā, darba algai, autoratlīdzībai, saimnieciskās darbības ienākumiem, dividendēm;
  3. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (“IIN”) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (“VSAOI”) apliekamo un neapliekamo ienākumu noteikšana. Atšķirīgais un kopīgais IIN un VSAOI piemērošanā;
  4. VSAOI maksāšanas pienākums Eiropas Savienības ietvaros, A1 sertifikāta nozīme un piemērošanas nepieciešamība, tipisko mītu un kļūdu apskats;
  5. Nodokļu piemērošana ārzemniekiem Latvijā un Latvijas iedzīvotājiem, kas gūst ienākumus ārvalstīs;
  6. Solidaritātes nodoklis un tā nozīme IIN piemērošanā un gada ienākumu deklarācijas iesniegšanā;
  7. Nodokļu piemērošana dažāda veida fiziskās personas ienākumiem no kapitāla, saimnieciskās darbības, autoratlīdzības, piemērojot Latvijas un starptautiskos normatīvos aktus;
  8. Komandējumu un nosūtījumu definīcija, nodokļu piemērošanas atšķirības;
  9. Iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana.
  10. Klientu jautājumu risināšana, aktuālo tēmu analīze.

 

 

 

Datums: No 2021. gada 17. marta līdz 14. aprīlim, trešdienās
Laiks: 14:00 - 17:30
Vieta: Tiešsaistē
Lektori: Irēna Arbidāne, PwC Nodokļu konsultāciju vadītāja
Viktorija Lavrova, PwC Nodokļu vecākā konsultante
Cena: Tagad lētāk! 390 + PVN
Reģistrācija: Līdz 15. martam

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Atskats uz programmā aplūkotajām tēmām

Nodarbību sākumā būs īss tests, lai palīdzētu atcerēties zināšanas, kas gūtas iepriekšējā nodarbībā. Nākamās nodarbības sākumā tiks izrunātas pareizās atbildes un biežāk sastopamās kļūdas un neprecizitātes.

Pēdējā nodarbībā būs noslēguma tests, kurā būs jānosaka nodokļu piemērošana dažādās konkrētās situācijās, ņemot vērā nodarbību laikā sniegto teoriju un piemērus. Katrā testā varēs izmantot visus kursa materiālus.

Praktisku piemēru analīze

Kursa laikā likumu normas tiks ilustrētas ar praktiskiem piemēriem, kā arī būs sagaidāma kursantu iesaiste piemēru risināšanā kopā ar pasniedzējiem lekciju laikā un grupu darbos kopā ar citiem kursantiem.

Kam paredzēts?

Uzņēmumu darbinieki, kuriem ir nepieciešams iegūt pamatzināšanas par nodokļu piemērošanu fizisko personu ienākumiem, lai tās pielietotu ikdienā, piemēram, algu grāmatvežiem. Kā arī tie darbinieki, kam nepieciešams kopumā pārzināt nodokļu sistēmu, piemēram, nodokļu konsultantiem, juristiem un finanšu direktoriem.

 

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums