Nodokļu pamatkursa modulis: Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)

Šī mācību moduļa mērķis ir sniegt vispārīgu informāciju par NĪpN - obligāto maksājumu, kas īpašniekam jāmaksā pašvaldībai.

Kursā aplūkosim Latvijas tiesību normas, kurās paredzēts noregulējums attiecībā uz nodokli, kā arī kopīgi izvērtēsim teorijas piemērošanu praksē ar konkrētu piemēru palīdzību.

Sagaidāmie rezultāti

Noklausoties šo kursu, zināsiet, ko apliek un ko neapliek ar NĪpN, kas maksā NĪpN, kad nodokļa maksātājiem var tik piešķirti atvieglojumi un citu svarīgāko informāciju, kas jāzina par NĪpN.

Saturs

  1. NĪpN normatīvā bāze.
  2. NĪpN (ne)apliekamais objekts.
  3. NĪpN maksātāji.
  4. NĪpN likmes.
  5. NĪpN aprēķināšana, taksācijas periods.
  6. NĪpN objekta kadastrālās vērtības noteikšana.
  7. NĪpN maksāšana.
  8. Piemērojamiem izņēmumi/ atbrīvojumi.
  9. NĪpN maksātāja pienākumi un atbildība.
  10. NĪpN saistībā ar citiem nodokļiem.

Kam paredzēts?

Kursā aicināti piedalīties darbinieki, kas ikdienā strādā ar NĪpN jautājumiem, kā arī citi interesenti.

 

 

 

Datums: 2021. gada 10. marts
Laiks: 16:45 - 17:30
Vieta: Tiešsaistē
Lektori: Īva Šaicāne, PwC Nodokļu vecākā konsultante
Cena: 35 EUR + PVN
Reģistrācija: Līdz 8. martam

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums