Nodokļu pamatkursa modulis: Muitas nodoklis

Šī moduļa mērķis ir sniegt informāciju par specifisko patēriņa nodokli, ko piemēro noteiktām preču grupām.

Pamatkursa mērķis

Sniegt pamatzināšanas par muitas nodokļa būtību, muitošanas kārtību, kā arī padarīt skaidrākas muitas jomu regulējošo normatīvo aktu normas, kas attiecas uz visām personām, kas veic muitas formalitātes. Informēt arī par aktuālām normām, ar kurām atrisina dažādus neskaidrus un problēmjautājumus muitas jomā.

Mūsu pieeja

Kursa laikā apgūsim teoriju, lūgsim iesaistīties diskusijās un kursanti saņems atbildes uz rakstura jautājumiem.

Sagaidāmie rezultāti

Kursu dalībnieki apgūs teorētiskas zināšanas par nodokļa objektu, proti preču, kas tiek ievestas no vai izvestas uz trešajām valstīm, vērtību; par nodokļa iedalījumu, proti ievedmuitas un izvedmuitas nodoklis, eksporta maksājumiem; kā arī apgūs citas praktiskās iemaņas, kas izmantojamas ikdienas darbā.

Saturs

  1. Muitas darbības pamatprincipi;

  2. Robežšķērsošanas un muitas kontroles veidi;

  3. Preču klasifikācija;

  4. Preču izcelsme;

  5. Muitas vērtība;

  6. Muitas noteikumos atzīta preču izmantošana;

  7. Vienkāršojumi u. c. lietas.

Kam paredzēts? 

Visiem interesentiem, kuru darba pienākumi saistīti ar praktisku muitas nodokļa piemērošanu vai, kuri ir ieinteresēti iegūt vispusīgas zināšanas par muitas nodokli un kopumā pārzināt nodokļu sistēmu un nostiprināt savas zināšanas.

 

 

 

 

Datums: 2019. gada 11. decembris
Laiks: 16:45 - 18:15
Vieta: PwC birojs Kr.Valdemāra ielā 21, 3. stāvā
Lektori: Linda Freimane
Cena: 70 EUR+ PVN
Reģistrācija: Līdz 9. decembrim

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums