Nodokļu pamatkursa modulis: Latvijas nodokļu sistēma

Šī kursa mērķis ir sniegt ieskatu Latvijas nodokļu sistēmā, Latvijas Republikā piemērojamos nodokļos, kā arī nodokļu politikas un kontroles pasākumos.

Kursā aplūkosim teoriju ar praktiskiem piemēriem no lektoru pieredzes.

Sagaidāmie rezultāti

Pēc semināra apmeklēšanas Jūs zināsiet, kādi ir Latvijas Republikā piemērojamie nodokļu normatīvie akti un kāda ir to savstarpējā mijiedarbība. Jūs uzzināsiet, kādi ir Latvijas Republikā piemērojamie nodokļi, kā arī būsiet guvuši ieskatu VID veiktajos kontroles pasākumos un guvuši zināšanas par uzziņas saņemšanas procesu.

Saturs

  • Piemērojamie tiesību akti nodokļu tiesību jomā: 

- Latvijas Republikas tiesību akti; 

- Eiropas Savienības tiesību akti; 

- Starptautiskie līgumi; 

- Piemērojamo tiesību aktu mijiedarbība. 

  • Nodokļu sistēma Latvijā: 

- Tiešie nodokļi; 

- Netiešie nodokļi. 

  • Valsts iestāžu loma nodokļu politikā un administrēšanā: 

- Nodokļu kontrole (VID audits, tematiskā pārbaude) 

- Tiesības prasīt uzziņu par nodokļu tiesību aktu skaidrojumu; 

- Atbildība un sodi par nodokļu pārkāpumiem; 

- Tiesības pārsūdzēt amatpersonu lēmumus par audita, pārbaudes rezultātiem.

Kam paredzēts?

Seminārs paredzēts personām, kas sastopas ar nodokļu praktisku piemērošanu un ir saskārušās vai var sakarties ar neskaidrām situācijām nodokļu piemērošanā vai ar kontroles pasākumiem.

 

 

 

 

 

Datums: 2020. gada 14. oktobris
Laiks: 14:00 - 16:00
Vieta: Tiešsaistē
Lektori:

Ņina Podvinska, LNKA valdes locekle, sertificēta nodokļu konsultante

Matīss Auziņš, PwC Nodokļu vecākais konsultants

Cena:

Bezmaksas, apmeklējot kādu no Nodokļu pamatkursa moduļiem

Reģistrācija: Līdz 12. oktobrim

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums