Nodokļu pamatkursa modulis: Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (IIN&VSAOI)

Moduļa mērķis ir radīt priekšstatu par trīs dažādu nodokļu (IIN, VSAOI un SN) - iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (VSAOI) un solidaritātes nodoklis piemērošanu fiziskās personas ienākumiem, šo nodokļu mijiedarbību un praktisko piemērošanu vietējo un starptautisko normatīvo aktu griezumā.

Mūsu pieeja

Kursā aplūkosim teoriju - Latvijas un starptautiskos normatīvos aktus - un kopīgi izvērtēsim teorijas piemērošanu praksē ar piemēru palīdzību.

Ņemot vērā, ka tiek rakstīts jauns iedzīvotāju ienākuma nodokļa likums, mēs izrunāsim arī plānotās izmaiņas.

Sagaidāmie rezultāti

Apgūstot šo kursu, kursants zinās, pēc kādiem principiem nodokļi jāpiemēro fiziskās personas ienākumiem dažādās situācijās, tai skaitā kādos gadījumos nodokļi nav jāpiemēro vispār vai nav jāpiemēro Latvijā.

Saturs:

  1. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (“IIN”) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (“VSAOI”) apliekamo un neapliekamo ienākumu noteikšana. Atšķirīgais un kopīgais IIN un VSAOI piemērošanā;
  2. Nodokļu piemērošana ārzemniekiem Latvijā un Latvijas iedzīvotājiem, kas gūst ienākumus ārvalstīs;
  3. Solidaritātes nodoklis un tā nozīme IIN piemērošanā un gada ienākumu deklarācijas iesniegšanā;
  4. Iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana.

Praktisku piemēru analīze

Kursa laikā likumu normas tiks ilustrētas ar praktiskiem piemēriem, kā arī būs sagaidāma kursantu iesaiste piemēru risināšanā lekciju laikā.

Atskats uz programmā aplūkotajām tēmām

Otrās, trešās un ceturtās nodarbības sākumā būs īss tests, lai palīdzētu atcerēties zināšanas, kas gūtas iepriekšējā nodarbībā. Nākamās nodarbības sākumā tiks izrunātas pareizās atbildes un biežāk sastopamās kļūdas un neprecizitātes.

Pēdējā nodarbībā būs noslēguma tests, kurā būs jānosaka nodokļu piemērošana dažādās konkrētās situācijās, ņemot vērā nodarbību laikā sniegto teoriju un piemērus.

Katrā testā varēs izmantot visus kursa materiālus.

Kam paredzēts?

Uzņēmumu darbinieki, kuriem ir nepieciešams iegūt pamatzināšanas par nodokļu piemērošanu fizisko personu ienākumiem, lai tās pielietotu ikdienā, piemēram, algu grāmatvežiem. Kā arī tie darbinieki, kam nepieciešams kopumā pārzināt nodokļu sistēmu, piemēram, nodokļu konsultantiem, juristiem un finanšu direktoriem.

 

 

 

Datums: No 2020. gada 26. februāra līdz 25. martam, trešdienās
Laiks: 15:00 - 18:15
Vieta: PwC birojs Kr.Valdemāra ielā 21, 3. stāvā
Lektori: Irēna Arbidāne, PwC Nodokļu konsultāciju vadītāja
Aija Murāne, PwC Nodokļu vecākā konsultante
Cena: 520 EUR+ PVN
Reģistrācija: Līdz 24. februārim

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums