Nodokļu pamatkursa modulis: Akcīzes nodoklis

Moduļa mērķis ir sniegt informāciju par specifisko patēriņa nodokli, ko piemēro noteiktām preču grupām. Kursa laikā tiks precizēti būtiskākie akcīzes preču apriti reglamentējošie normatīvie akti, skaidrots akcīzes preču uzraudzības un kontroles mehānisms, sniegta informācija par administratīvo slogu komersantiem, kas veic komercdarbību ar akcīzes precēm, kā arī daudzas citas nodokļa aktualitātes.

Mūsu pieeja

Kursa laikā aplūkosim teoriju, taču būs arī diskusijas un kursanti saņems atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Sagaidāmie rezultāti

Kursa dalībnieki apgūs zināšanas par akcīzes objektiem, maksātājiem, akcīzes preču uzskaiti, uzglabāšanu, aprites prasībām, marķēšanu un apgūs praktiskas iemaņas, kas būs izmantojamas ikdienas darbā.

Saturs:

  1. Normatīvā bāze un nodokļa objekti.
  2. Akcīzes nodokļa maksātāji un to veidi.
  3. Atļaujas komercdarbībai ar akcīzes precēm un prasības to saņemšanai.
  4. Nodokļa likmes.
  5. Nodokļa maksāšanas termiņi un atskaites.
  6. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana.
  7. Prasības preču pavaddokumentu noformēšanai.
  8. Nodokļa atbrīvojumi un to piemērošanas kārtība.
  9. Veicamās darbības nodokļa likmju maiņas gadījumos.
  10. Atbildība par normatīvo aktu prasību pārkāpumiem.

Kam paredzēts?

Uzņēmumu darbiniekiem, kuru darba pienākumi saistīti ar praktisku nodokļa piemērošanu, kā arī citiem interesentiem, kam nepieciešamas vispusīgas zināšanas par AN.

 

 

 

 

Datums: 2020. gada 12. februāris
Laiks: 16:45 - 18:15
Vieta: PwC birojs Kr.Valdemāra ielā 21, 3. stāvā
Lektori: Juris Boiko, PwC Nodokļu vecākais konsultants
Cena: 35 EUR+ PVN
Reģistrācija: Līdz 10. februārim

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums