NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma

Vebinārs sniegs ieskatu Kredītiestāžu NILLTPFN un Sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas uzbūvē, būtiskākajos elementos un funkcijās.

NILLTPFN un Sankciju riska pārvaldības prakse un problēmjautājumi kļūst arvien sarežģītāki gan to būtībā un ietekmē uz ikdienas procesiem finanšu pakalpojumu sniedzēja darbībā, gan arī riska pārvaldības procesu praktiskā īstenošanā, ņemot vērā ievērojamo informācijas apjomu un saistīto procesu daudzveidību, ar ko jāsaskaras, sniedzot finanšu pakalpojumus.

Efektīva NILLTPFN un Sankciju riska pārvaldības IKS ir būtisks priekšnosacījums, lai finanšu pakalpojumu sniedzējs spētu nodrošināt atbilstību regulējošām prasībām, sniegtu kvalitatīvus finanšu pakalpojumus saviem klientiem un izvairītos no reputācijas, finansiālās stabilitātes, tiesvedības un citiem riskiem, kas var apdraudēt organizācijas darbību. 

Vebinārs paredzēts kredītiestāžu vadītājiem, risku pārvaldes vadītājiem vai speciālistiem, kuru pienākumi saistīti ar NILLTPFN IKS funkcijām un uzraudzību.

Vebināra laikā paredzēts gan konceptuāli izanalizēt atsevišķus IKS elementus, gan sniegt skaidrojumus par to praktisku pielietojumu atbilstības nodrošināšanā, aizdomīgu darījumu izmeklēšanas, uzraudzības un analītiskajā darbā, kas saistīts ar finanšu pakalpojuma sniedzēja IKS funkcijām.

Saturs

  • ​Kredītiestādes IKS uzbūve un būtiskākie elementi
  • NILLTPF un Sankciju risku novērtējums
  • Kredītiestādes sniegtie finanšu pakalpojumi un darījuma attiecību nodibināšana
  • Klientu izpēte un darījumu analīze
  • Kredītiestāžu uzraudzība un NILLTPFN IKS kvalitātes (efektivitātes) kontrole
  • Risku pārvaldībai pieejamā operacionālā informācija
  • Kredītiestāžu IT/IS nodrošinājums NILLTPFN un Sankciju riska pārvaldībai (SRP)
Datums Vebinārs ir noticis 07.06.2022. Ja vēlaties iegādāties vebināra videoierakstu, aicinām sazināties ar linda.grasmane@pwc.com vai aizpildīt pieteikuma formu.
Laiks 3 akadēmiskās stundas
Lektors Reinis Vucāns, PwC risku vadības un revīzijas nodaļas vadītājs
Cena

80 EUR + PVN

Norise Videoieraksts 
Dalībnieki pēc reģistrēšanās saņem informāciju par vebināra videoierakstu. 
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC's Academy sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Mācību programmas kvalifikācijas celšanai, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums