Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma

Vebinārs sniegs ieskatu Kredītiestāžu NILLTPFN un Sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas uzbūvē, būtiskākajos elementos un funkcijās.

NILLTPFN un Sankciju riska pārvaldības prakse un problēmjautājumi kļūst arvien sarežģītāki gan to būtībā un ietekmē uz ikdienas procesiem finanšu pakalpojumu sniedzēja darbībā, gan arī riska pārvaldības procesu praktiskā īstenošanā, ņemot vērā ievērojamo informācijas apjomu un saistīto procesu daudzveidību, ar ko jāsaskaras, sniedzot finanšu pakalpojumus.

Efektīva NILLTPFN un Sankciju riska pārvaldības IKS ir būtisks priekšnosacījums, lai finanšu pakalpojumu sniedzējs spētu nodrošināt atbilstību regulējošām prasībām, sniegtu kvalitatīvus finanšu pakalpojumus saviem klientiem un izvairītos no reputācijas, finansiālās stabilitātes, tiesvedības un citiem riskiem, kas var apdraudēt organizācijas darbību. 

Vebināra laikā paredzēts gan konceptuāli izanalizēt atsevišķus IKS elementus, gan sniegt skaidrojumus par to praktisku pielietojumu atbilstības nodrošināšanā, aizdomīgu darījumu izmeklēšanas, uzraudzības un analītiskajā darbā, kas saistīts ar finanšu pakalpojuma sniedzēja IKS funkcijām.

Saturs

  • ​Kredītiestādes IKS uzbūve un būtiskākie elementi
  • NILLTPF un Sankciju risku novērtējums
  • Kredītiestādes sniegtie finanšu pakalpojumi un darījuma attiecību nodibināšana
  • Klientu izpēte un darījumu analīze
  • Kredītiestāžu uzraudzība un NILLTPFN IKS kvalitātes (efektivitātes) kontrole
  • Risku pārvaldībai pieejamā operacionālā informācija
  • Kredītiestāžu IT/IS nodrošinājums NILLTPFN un Sankciju riska pārvaldībai (SRP)
Datums 2022. gada 25. maijs
Laiks 10.00 - 12.15 / 3 akadēmiskās stundas
Lektors Reinis Vucāns, PwC risku vadības un revīzijas nodaļas vadītājs
Cena

70 EUR + PVN līdz 19. maijam
80 EUR + PVN no 20. maija

Norise Tiešsaistē
Vebināra linku un materiālus sūtīsim epastā vebināra norises rītā. Ja pieteiksieties vebināram, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums video ierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā.
  09:45 - 10:00 Pieslēgšanās vebināram 
10:00 - 11:20 Vebināra 1. daļa
11:20 - 11:30 Pārtraukums
11:30 - 12:15 vebināra 2. daļa 
12:15 - 12:30 dalībnieku jautājumi - lektora atbildes
 
Jautājumi Pieteikuma anketā būs iespēja iesūtīt jautājumus lektoram. Iespēju robežās atbildes tiks sniegtas vebināra laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildu jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski vebināra laikā.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC's Academy sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms vebināra, dalība kursā netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums