Konsolidācija - sarežģītāki gadījumi

Jau vairākus gadus IFRS nosaka, ka noteiktām uzņēmumu grupām ir jāiesniedz konsolidēti finanšu pārskati. Tiem, kas ikdienā nodarbojas ar uzņēmumu grupu konsolidāciju, tās pamati ir zināmi, tomēr retumis notiek arī izmaiņas grupas struktūrā, kā arī citi darījumi grupā, kas nav ikdienišķi un prasa noteiktas priekšzināšanas.

Semināra mērķis ir atsvaidzināt vai sniegt zināšanas par konsolidācijas sarežģītākiem aspektiem, līdz ar to ir nepieciešamas priekšzināšanas par konsolidāciju.

Semināra ietvaros izskatīsim sekojošus jautājumus:  
  • Uzņēmumu pirkšana un pārdošana konsolidētās grupas ietvaros;

  • Esošās līdzdalības daļas palielināšana vai samazināšana ar kontroles zaudēšanu vai arī saglabājot kontroli;

  • Teoriju papildināsim ar praktiskiem piemēriem, kurus risināsim gan uz tāfeles, gan Excel vidē.  

Datums: 2020. gada 28. maijs
Laiks: 9.00 līdz 14.00
Vieta: Tiešsaistē
Lektori:

Terēze Labzova-Ceicāne

PwC Revīzijas un uzņēmējdarbības nodrošinājuma nodaļas direktore

Cena: EUR 75 + PVN

Reģistrācija: Līdz 27. maijam

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums