Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Kiberdrošības riski un to novēršana

Kiberdrošības ietekme mūsu ikdienā kļūst arvien svarīgāka, un sekas, kas rodas pēc šādiem uzbrukumiem, ietekmē mūsu personīgo dzīvi, mūsu darba vidi un mūsu uzņēmuma drošību. Lai novērstu un samazinātu drošības riskus, par 99.9% ir jābūt gataviem identificēt draudus un laicīgi tos novērst, pat ja tie ir radušies.

Viena no lielākajām drošības ievainojamībām ir cilvēks. Lai arī cik daudz uzņēmums investētu drošības rīkos, platformās un drošības infrastruktūrās, neapmācīts un neizglītots darbinieks var radīt lielākos draudus informācijas drošībai. Veicot sociālās inženierijas testus, aptuveni 78% gadījumu esam iekļuvuši klienta infrastruktūrā, izmantojot atlasītus darbiniekus. Lai izvairītos no tā, darbiniekus nepieciešams izglītot ar IT drošību saistītos jautājumos. Ņemot vērā tēmas aktualitāti un kursantu interesi, šajā mācību sezonā esam papildinājuši PwC’s Academy mācību kursu programmu ar tēmu par drošību digitālajā vidē.

Saturs

  • Kādi ir darbinieku negatīvie ieradumi, kas saistīti ar informācijas drošību?

  • Kādu nopietnu kaitējumu var izraisīt neuzmanīga rīcība?

  • Kā Jūs varat samazināt draudus un identificēt uzbrukuma mēģinājumus?

  • Kā aizsargāt Jūsu rīcībā esošos uzņēmuma noslēpumus un konfidenciālu informāciju?

Datums 2021. gada 21. septembris
(pieteikšanās līdz 20. septembrim ieskaitot)
Laiks 10.00 - 13.45 / 5 akadēmiskās stundas
Lektors Edgars Šacs
PwC Information Technology Services SIA valdes loceklis, Kiberdrošības un privātuma pakalpojumu vadītājs Baltijas valstīs un Ukrainā
Cena

90 EUR + PVN

Norise Tiešsaistē
Vebināra linku sūtīsim epastā vebināra norises rītā. Ja pieteiksieties kursam, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums video ierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā. 
  9.45 - 10.00 pieslēgšanās vebināram
10.00 - 11.30 vebināra 1. daļa
11.30 - 11.40 pārtraukums
11.40 - 13.30 vebināra 2. daļa
13.30 - 13.45 dalībnieku jautājumi - lektoru atbildes
Jautājumi Pieteikuma anketā būs iespēja iesūtīt jautājumu lektoriem. Atbildes iespēju robežās tiks sniegtas vebināra laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildus jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski semināra noslēgumā paredzētajā jautājumu daļā.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā, 1 dienu pirms vebināra. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms vebināra, dalība netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums