PwC's Academy

View this page in: English

PwC's Academy piedāvā plašas kursu programmas kvalifikācijas celšanai finanšu vadības un grāmatvedības, nodokļu, iekšējās kontroles, risku vadības un efektivitātes uzlabošanas jomās.

Izstrādājam mācību programmas arī atbilstoši konkrēta uzņēmuma vajadzībām.

PwC's Academy kursu plāns: 2015. gads

  Septembris  
  "PVN piemērošana darījumos ar nekustamo īpašumu" 23. un 24. septembris
  Oktobris  
  "Nodokļu pamatkurss: Latvijas nodokļu sistēma" 14. oktobris
  "Nodokļu pamatkurss: Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)" 21. oktobris- 11. novembris
  Novembris  
  "Nodokļu pamatkurss: Uzņēmumu ienākuma nodoklis" 25. novembris- 2016. gada 13. janvāris

PwC's Academy kursu plāns: 2016. gads

  Janvāris  
  "Nodokļu pamatkurss: Mikrouzņēmuma nodoklis" 13. janvāris
  "Nodokļu pamatkurss: Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis" 13. janvāris
  "Nodokļu pamatkurss: Nekustamā īpašuma nodoklis" 20. janvāris
  "Nodokļu pamatkurss: Dabas resursu nodoklis" 20. janvāris
  "Nodokļu pamatkurss: Pievienotās vērtības nodoklis" 27. janvāris- 16. marts
  Marts  
  "Nodokļu pamatkurss: Akcīzes nodoklis" 23. marts
  "Nodokļu pamatkurss: Muitas nodoklis" 23. marts

 

  ACCA
  Nodokļu kursi
  Iekšējā audita kursi
  Grāmatvedības kursi
  Kursi par citām tēmām
 

Dalību kursā reģistrē, aizpildot elektronisko pieteikuma formu (Nodokļu, grāmatvedības un citiem kursiem) vai piesakoties uz e-pasta adresi pwc.kursi@lv.pwc.com brīvā formā, vai telefoniski, zvanot pa tālruni 67094400. Dalībnieka reģistrācijas apstiprinājumu nosūtām pa e-pastu vai citā dalībniekam ērtā veidā.

Ja uz kursu nereģistrējas pietiekams skaits dalībnieku, kurss var tikt pārcelts uz vēlāku laiku vai atcelts. Par kursa atcelšanu reģistrējušos dalībniekus brīdina iepriekš; par kursu pārcelšanu, pieteikušos dalībniekus informē, vienlaikus mēģinot vienoties par savstarpēji pieņemamu kursa norises laiku.

Svarīgi: rēķinus, pamatojoties uz reģistrētajiem pieteikumiem, sagatavojam piecas dienas pirms kursa un nosūtām pa pastu. Rēķina samaksas termiņš ir divas nedēļas no izrakstīšanas brīža; atsaucot savu dalību vēlāk nekā piecas dienas pirms kursa, rēķins netiek anulēts un ir maksājams norādītajā termiņā. Šī kārtība ieviesta, ņemot vērā apstākli, ka kursu plānošana, sagatavošana un klausītāju grupas veidošana noslēdzas vairākas dienas pirms kursa.

Piedāvājam programmā iekļautos kursus vai speciāli izstrādātas programmas viena uzņēmuma nokomplektētām grupām PwC birojā vai pasūtītāja telpās, kā arī speciālistu individuālu apmācību.

Lai e-pastā periodiski saņemtu jaunāko informāciju par PwC's Academy piedāvātajiem kursiem, lūdzam aizpildīt šo pieteikuma formu.

Papildus informācija:
PricewaterhouseCoopers SIA
Kr. Valdemāra iela 21 - 21, Rīga, LV - 1010
Tālrunis: 6709 4400
Fakss: 6783 0055
pwc.kursi@lv.pwc.com