Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Ilgtspēja šķērsgriezumā - ieskats ESG jomās

Lai uzņēmums iedzīvinātu ilgtspējas aspektus savā pamatdarbībā, tam jāapzinās gan kādu ietekmi tas atstāj uz apkārtējo vidi un tā iesaistītajām pusēm, gan arī to kā apkārtējā vide un iesaistītās puses iespaido uzņēmējdarbību.

Playback of this video is not currently available

4:54

Ieskats vebinārā

Ilgtspējas aspektu iekļaušana uzņēmējdarbībā ir process, kas veicina uzņēmuma darbības modeļa un kopējās stratēģijas pārskatīšanu, datu apkopošanu un analīzi, ar mērķi izmantot tos lēmumu pieņemšanā, lai apzinātu un mazinātu riskus, kas skar uzņēmumu.

Ilgtspējīga darbība piesaista vairāk klientu un investoru (tajā skaitā bankas), nodrošina resursu efektīvu izmantošanu, samazinot enerģijas un ūdens patēriņu, kā arī kopējās darbības izmaksas.

Vebinārā iziesim cauri tam, kas ir ilgtspēja, apskatīsim ESG (vide, sociālā joma un pārvaldība) komponentes. Meklēsim atbildes uz jautājumu ar ko sākt, kā attīstīt un pilnveidot ilgtspējīgas prakses uzņēmuma darbībā. Aplūkosim regulatīvo ietvaru un nefinanšu paziņojumu izveides procesu, saturu un sagatavošanas vadlīnijas.

Saturs

  • Ilgtspējas definējums un ESG (vide, sociālā jomā un pārvaldība) komponentes
  • Ilgtspējas integrācija uzņēmējdarbībā

  • Normatīvais regulējums un aktuālās prasības ilgtspējas jomā

  • Pielāgošanās un atbilstība - ESG ziņošanas process un standarti

  • Nefinanšu ziņošanas piemēri

Datums Vebinārs ir noticis 24.02.2022. Ja vēlaties iegādāties vebināra video ierakstu, aicinām sazināties ar linda.grasmane@pwc.com vai aizpildīt pieteikuma formu.
Laiks 2 akadēmiskās stundas
Lektore

Maija Orbidāne
PwC Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja

Cena

50 EUR + PVN

Norise

Video ieraksts 
Dalībnieki pēc reģistrēšanās saņem informāciju par vebināra video ierakstu, kā arī prezentācijas materiālu.

Jautājumi Jautājumu uzdošana iespējama tikai tiešsaistes vebināros, kā arī pirms vebināriem, iesūtot jautājumus lektoriem.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums