IFRS 9 vērtības samazinājums - vispārīgie apsvērumi un specifiskie aspekti

Kā praktiski aprēķināt uzkrājumus saistīto pušu parādiem un citiem debitoru parādiem? Kas jāņem vērā? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem aicinām uzzināt, apmeklējot semināru.

Vērtības samazinājuma sadaļa ir viena no apjomīgākajām un praksē grūti pielietojamām IFRS 9 sadaļām, īpaši ņemot vērā standarta ieviesto “nākotnes sagaidāmo kredītzaudējumu” konceptu. Semināra laikā palīdzēsim padziļināt izpratni par uzkrājumu veidošanu finanšu instrumentiem, kā arī sniegsim praktiskus piemērus uzkrājumu veidošanai. Šajā seminārā īpaši gaidīsim uzņēmumus, kas nav bankas vai finanšu institūcijas, tomēr piemēro savā darbībā IFRS.

Semināra ietvaros izskatīsim šādus jautājumus:  
  • Atgādinājums par vērtības samazinājuma aprēķina teoriju;

  • Uzkrājumu aprēķināšana tādiem finanšu instrumentiem kā nauda, debitoru parādi un saistīto pušu parādi;

  • Uzkrājumu matricas izmantošana;

  • Aprēķina piemēri.

Datums: 2020. gada 1. oktobris
Laiks: 9:30 līdz 14:30
Vieta: Tiešsaistē un klātienē - tiks precizēts
Lektori:

Terēze Labzova-Ceicāne

PwC Revīzijas nodaļas direktore, zvērināta revidente

Cena:

Līdz 15. septembrim: EUR 75 + PVN
Pēc 15. septembra: EUR 80 + PVN

Reģistrācija: Līdz 28. septembrim

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums