IFRS 16 Noma - sarežģītāki gadījumi un praktiski piemēri aprēķiniem

Sākot ar 2019. gada janvāri ir stājies spēkā IFRS 16 standarts par nomas darījumu uzskaiti. Šis sen gaidītais standarts, kura izstrāde prasīja teju desmit gadus, ievieš kardinālas izmaiņas nomas uzskaites principos nomniekam, faktiski vienādojot finanšu un operatīvās nomas uzskaiti. Turklāt standartā ir vairākas jomas, kas prasa vadības aplēšu izdarīšanu, kā arī praksē rada sarežģījumus uzskaitē. Šajā seminārā tiks izskatīti nomas standarta sarežģītākie aspekti un piemēri aprēķinu veikšanai Excel formātā.

Lai apmeklētu šo semināru, ir nepieciešamas priekšzināšanas par nomas standartu.

 

Semināra ietvaros izskatīsim sekojošus jautājumus:
 • Semināru sāksim ar piemēru par nomas uzskaiti, izmantojot Excel darba vidi, piemērs tiks veidots uz faktiska automašīnas nomas līguma bez izpirkuma tiesībām un papildināts ar izpirkuma tiesībām.

 • Izskatīsim detalizētāk sekojošas sarežģītākas standarta piemērošanas jomas:

  • Nomas termiņa noteikšana;

  • Nomnieka uzskaite – ko uzskatīt par zemas vērtības aktīvu?;

  • Nomnieka uzskaite – nomas saistības aprēķinā piemērotā diskonta likme;

  • Nomnieka uzskaite – uzkrājums atjaunošanas izmaksām un tā uzskaite;

  • Starpposma iznomātāja uzskaite – apakšnomas klasifikācija;

  • Starpposma iznomātāja uzskaite – apakšnomas uzskaite, izskatot Excel piemēru apakšnomas uzskaitei.

Datums: 2020. gada 24. februāris
Laiks: 9:30 līdz 14:30
Vieta: PwC birojs - Kr.Valdemāra iela 21, 3. stāvs
Lektori:

Terēze Labzova-Ceicāne

PwC Revīzijas un uzņēmējdarbības nodrošinājuma nodaļas direktore

Cena:

Līdz 7. februārim: EUR 75 + PVN
Pēc 7. februāra: EUR 80 + PVN

Reģistrācija: Līdz 20. februārim

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums