Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

IAS 37 Uzkrājumi, iespējamās saistības un aktīvi

Šajā seminārā palīdzēsim noorientēties atšķirībās starp uzkrājumiem un uzkrātajām saistībām, kā arī sniegsim praktiskus padomus uzkrājumu rēķināšanā.

37. IAS par uzkrājumiem un to atzīšanu nav būtiski mainīts jau ilgus gadus, tomēr tas nemazina standarta nozīmīgumu uzņēmumu finanšu uzskaitē, jo tas regulē gan uzkrājumu, gan iespējamo saistību, gan iespējamo aktīvu uzskaiti.

Saturs

  • Kas ir uzkrājums un kad to atzīst?

  • Kāda ir atšķirība starp uzkrājumiem un uzkrātajām saistībām?

  • Cik lieli uzkrājumi jāveido un uz kādiem pamatprincipiem balstīties uzkrājumus rēķinot?

  • Kas ir iespējamās saistības un iespējamie aktīvi?


    Lūgums ņemt vērā, ka vērtības samazinājuma aprēķini (impairment) šajā seminārā netiks apskatīti.

Datums 2022. gada 27. janvāris
(pieteikšanās līdz 26. janvārim ieskaitot)
Laiks 10:00 - 12:15 / 3 akadēmiskās stundas
Lektori Ieva Grabe, PwC Kapitāla tirgus un grāmatvedības konsultāciju nodaļas vadītāja
Cena

35 EUR + PVN līdz 18. janvārim
40 EUR + PVN no 19. janvāra

Norise Tiešsaistē
Vebināra linku un materiālus sūtīsim epastā vebināra norises rītā. Ja pieteiksieties kursam, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums video ierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā. 
 

09:45 - 10:00 pieslēgšanās vebināram 
10:00 - 11:10 vebināra 1. daļa
11:10 - 11:20 pārtraukums
11:20 - 12:00 vebināra 2. daļa
12:00 - 12:15 dalībnieku jautājumi - lektora atbildes

Jautājumi Pieteikuma anketā būs iespēja iesūtīt jautājumu lektoriem. Atbildes iespēju robežās tiks sniegtas vebināra laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildus jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski semināra noslēgumā paredzētajā jautājumu daļā.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā, 1 dienu pirms vebināra. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms vebināra, dalība netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums