IAS 37 Uzkrājumi, iespējamās saistības un aktīvi

Šajā seminārā palīdzēsim noorientēties atšķirībās starp uzkrājumiem un uzkrātajām saistībām, kā arī sniegsim praktiskus padomus uzkrājumu rēķināšanā.

37. IAS par uzkrājumiem un to atzīšanu nav būtiski mainīts jau ilgus gadus, tomēr tas nemazina standarta nozīmīgumu uzņēmumu finanšu uzskaitē, jo tas regulē gan uzkrājumu, gan iespējamo saistību, gan iespējamo aktīvu uzskaiti.

Saturs

  • Kas ir uzkrājums un kad to atzīst?

  • Kāda ir atšķirība starp uzkrājumiem un uzkrātajām saistībām?

  • Cik lieli uzkrājumi jāveido un uz kādiem pamatprincipiem balstīties uzkrājumus rēķinot?

  • Kas ir iespējamās saistības un iespējamie aktīvi?


    Lūgums ņemt vērā, ka vērtības samazinājuma aprēķini (impairment) šajā seminārā netiks apskatīti.

Datums

Vebinārs ir noticis 27.01.2022. Ja vēlaties iegādāties vebināra video ierakstu, aicinām aizpildīt pieteikumu vai sazināties ar linda.grasmane@pwc.com

Laiks 3 akadēmiskās stundas
Lektori Ieva Grabe, PwC Kapitāla tirgus un grāmatvedības konsultāciju nodaļas vadītāja
Cena

40 EUR + PVN

Norise Videoieraksts
Dalībnieki pēc reģistrēšanās saņem informāciju par vebināra video ierakstu. 
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC's Academy sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Mācību programmas kvalifikācijas celšanai, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums