Finanšu instrumenti - teorija un prakse

Finanšu instrumenti ir viena no tām uzskaites jomām, kurā standarti tiek nepārtraukti grozīti, turklāt Latvijā IFRS 9 praktiskā piemērošanas prakse ir dažāda. Šis seminārs paredzēts uzņēmumiem, kas nav bankas vai finanšu institūcijas, tomēr savā darbībā piemēro IFRS. Seminārs ļaus iegūt vai atsvaidzināt zināšanas par finanšu instrumentiem, kā arī IFRS 9 prasību piemērošanu dažādiem uzņēmumiem un dažāda veida finanšu instrumentiem.

Semināra ietvaros izskatīsim sekojošus jautājumus:
 • Finanšu instrumentu klasifikācija un novērtēšana, apskatot atsevišķi:

  • finanšu instrumentu definīcija un finanšu instrumentu veidi;

  • prasības pašu kapitāla instrumentiem;

  • prasības parāda instrumentiem, tai skaitā biznesa modeļa izvērtēšana un tikai pamatsummas un procentu maksājumu pārbaude.

 • Finanšu instrumentu vērtības samazināšanās noteikšana, apskatot atsevišķi:

  • uzkrājumu aprēķināšana tādiem finanšu instrumentiem kā nauda, debitoru parādi un saistīto pušu parādi;

  • uzkrājumu matricas izmantošana;

  • aprēķina piemēri.

 • Riska ierobežošanas uzskaite:

  • pamati un pielietošana praksē;

  • apskatīsim to uzņēmumu pārskatus, kas Latvijā izmanto riska ierobežošanas uzskaiti.

 • Īsumā izskatīsim prasības attiecībā uz informāciju, kas jāatklāj finanšu pārskatos.

Datums: 2020. gada 28. septembris
Laiks: 9:30 līdz 14:30
Vieta: Tiešsaistē un klātienē - tiks precizēts
Lektori:

Terēze Labzova-Ceicāne

PwC Revīzijas nodaļas direktore, zvērināta revidente

Cena:

Līdz 9. septembrim: 75 + PVN

Pēc 9. septembra: 80 + PVN

Reģistrācija: Līdz 26. septembrim

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums