Aktuālie jautājumi juristiem būvniecības nozarē

Īsi pirms būvniecības sezonas sākuma, PwC Legal aicina uz semināru būvniecības nozares juristiem. Semināra saturs rūpīgi pielāgots tieši būvniecības nozarē praktizējošiem juristiem.

Seminārā iekļautās tēmas palīdzēs  uzņēmuma juristiem būt lietas kursā par būvniecības nozares aktualitātēm, sasāpējušu problēmu risināšanas iespējām un nozares attīstības tendencēm, kas ikdienas steigā iespējams paliek nepamanītas, kā arī seminārs dos iespēju kļūt par praktisku padomdevēju uzņēmuma vadībai tai svarīgos juridiskajos jautājumos.

Semināra lektori ir PwC Legal vadošie specialisti, praktiķi, kas ikdienas risina komplicētus jautājumus katrs savā prakses jomā un labprāt dalīsies ar iegūtajām zināšanām un praktiskiem padomiem.

Datums: 2020. gada 18. februāris
Laiks: 09:30 - 14:45
Vieta: PwC birojs Kr.Valdemāra ielā 21, 3. stāvā
Lektori:

Māris Butāns, PwC Legal vadošais vecākais jurists, konkurences un ES tiesību prakses grupas vadītājs,

Nataļja Puriņa, PwC Legal juriste, nodokļu tiesību prakses grupas vadītāja,

Māris Paipa, PwC Legal zvērināts advokāts, darba tiesību prakses grupas vadītājs,

Arnis Priediņš, PwC Legal vecākais jurists, Tiesvedības un strīdu risināšanas prakses grupa,

Benno Butulis, PwC Legal zvērināts advokāts, Tiesvedības un strīdu risināšanas prakses grupas vadītājs,

Ričards Freimanis, PwC Legal vecākais jurists, Flexible Legal Resources projekta vadītājs

Cena:

Līdz 7.februārim – EUR 130+PVN

Pēc 7.februāra – EUR 150+PVN

Reģistrācija: Līdz 17. februārim

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Šī semināra ietvaros apskatīsim šādus tematus: 

Konkurences tiesības

 • Sodu aprēķina un konkurences regulējuma aktualitātes;
 • Uzraudzības attīstības scenāriji būvniecībā;
 • Darbinieku loma atbilstības nodrošināšanā.

Darba tiesības

 • Migrācijas un darba tiesību jautājumi, piesaistot darbaspēku no ārvalstīm, tai skaitā arī darbaspēka nodrošināšanas aģentūras pakalpojumu ietvaros;
 • Darbinieku nosūtīšana veikt darbu citā valstī vai no citas valsts uz Latviju;
 • Grozījumi Eiropas savienības normatīvajos aktos par darbinieku nosūtīšanu;

Nodokļu tiesības

 • VID kontroles pasākumi – kas sagaidāms pēc katra no tiem?
 • Darījumu izsekojamība, darījumu ķēdes;
 • VID lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana.

 

Jautājumi, kas saistīti ar tehnisko noteikumu apriti

 • Aprite kopš 2020.gada 1.janvāra - tikai BIS sistēmā;
 • Vieta un loma būvniecības procesā;
 • Izdevēji un to atšķirības;
 • Juridiskais statuss;
 • Apstrīdami un neapstrīdami tehniskie noteikumi, apstrīdēšanas kārtība.
Strīdu risināšanas problemātika
 
 • IUB un tiesu prakse būvniecības iepirkumos. Kad ir vērts apstrīdēt būvniecības iepirkumu prasības un rezultātus (pārmērīgas prasības, apvienošanās un atsaukšanās uz citu personu spējām ierobežojumi, specifikācijas un prasības, kas ierobežo konkurenci)?
 • Būvniecībai raksturīgi civiltiesiskie strīdi (strīdi, kas izriet no dīkstāves, strīdi saistībā ar sadārdzinājumu, strīdi par būvniecības kvalitāti, zaudējumu aprēķināšanas problemātika un iespējamie risinājumi, līguma laušana);
 • Būvniecības procesā izdoto administratīvo aktu pārsūdzība. Novitātēs (būvniecības administratīvā procesa izpratnes izmaiņas pēc jaunā būvniecības likuma, Galvenie procesā apstridamie lēmumi, praktiski apsvērumi).

Semināra noslēgumā prezentēsim jaunu PwC pakalpojumu - PwC Flexible Legal Resources, kas Šveicē un Lielbritānijā jau aktīvi tiek izmantots, taču Latvijā šobrīd vēl ir samērā jauns pakalpojums. Tas ir piemērots uzņēmumiem, kas saskaras ar īslaicīgu juridisko vai atbilstības speciālistu darbinieku trūkumu, neparedzētu projektu pārslodzi vai specifiskiem uzdevumiem, kuriem ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas vai vienkārši papildu "darba rokas" kādā no jomām.

Sazinieties ar mums

Karīna Ansberga

Karīna Ansberga

PwC's Academy projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums