IAS 36 Vērtības samazinājums - ar uzsvaru uz pamatlīdzekļiem, nemateriālo vērtību un nemateriāliem aktīviem

Kā praktiski aprēķināt uzkrājumus saistīto pušu parādiem un citiem debitoru parādiem? Kas jāņem vērā? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem aicinām uzzināt, apmeklējot semināru.

Seminārs aktuāls visiem, kam ir aizdomas par aktīvu vērtības samazinājumu vai arī Covid-19 dēļ ir būtiski samazinājušies ieņēmumi un ir jāveic aktīvu vērtības samazinājuma pārbaude.

Seminārā runāsim par tādu aktīvu kā pamatlīdzekļi, ieguldījumi meitas sabiedrībās, nemateriālie aktīvi, nemateriālā vērtība, vērtības samazinājums, kā arī apskatīsim veidus, kā to noteikt.

Semināra ietvaros izskatīsim šādus jautājumus: 

  • Indikatori, kas liecina par aktīvu vērtības samazinājuma esamību.

  • Kas jāveic uzņēmuma vadībai, ja ir identificēti vērtības samazinājuma indikatori?

  • Kā var veikt aprēķinus?

  • Piemēri un uzdevumi vērtības samazinājuma aprēķinam (gan teorētiski piemēri, gan piemēri ar aprēķiniem no prakses).

Datums: 2020. gada 7. oktobris
Laiks: 9:30 līdz 14:30
Vieta: Tiešsaistē un klātienē - tiks precizēts
Lektori:

Terēze Labzova-Ceicāne

PwC Revīzijas nodaļas direktore, zvērināta revidente

Cena:

Līdz 21. septembrim: EUR 75 + PVN
Pēc 21. septembra: EUR 80 + PVN

Reģistrācija: Līdz 2. oktobrim

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums