Sanda Niedrīte

Juriste

Sanda ir zvērinātu advokātu biroja “PricewaterhouseCoopers  Legal” juriste, kura padziļināti ir pētījusi jautājumus par publiskajiem iepirkumiem, alternatīvo strīdu risināšanu, tiesvedību, jo īpaši administratīvo procesu, kā arī dažādus civiltiesību jautājumus. Sanda ir piedalījusies dažāda veida dokumentu sagatavošanā civiltiesisku un administratīvu strīdu risināšanas procesā, publisko iepirkumu dokumentācijas un rezultātu pārsūdzēšanas procesā.

E-pasts: sanda.niedrite@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC Legal

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums