Māris Butāns

Vecākais vadītājs

Māris ir zvērinātu advokātu biroja “PricewaterhouseCoopers Legal”  vecākais vadītājs, kurš praktizē juridiskajā jomā kopš 2006. gada. Māris ir padziļināti pētījis Eiropas Savienības un konkurences tiesību jautājumus, kā arī pirms pievienošanās zvērinātu advokātu birojam “PricewaterhouseCoopers Legal” ir ieguvis plašu juridisko pieredzi tiesvedības procesos, administratīvajās tiesībās, publisko iepirkumu un veselības nozares regulējumā, saistību tiesībās un finanšu jomas dažādos aspektos. Kā tiesību eksperts viņš ir piedalījies vairākos starptautiskos projektos valsts iestāžu kapacitātes pilnveidošanai konkurences tiesībās. Māris savu pieredzi ir ieguvis, ne tikai vairākus gadus strādājot zvērinātu advokātu birojos Latvijā, bet arī strādājot Konkurences padomē, kur ieguvis plašas zināšanas dažādu nozaru darbībā kopumā un to ekonomiskajos pamatprincipos.

E-pasts: maris.butans@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC Legal

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums