Maija Kestere - Lagzdiņa

Zvērināta advokāte

Maija ir komerctiesību un komercdarījumu juriste ar 12 gadu pieredzi juridiskajā praksē. Viņas specialitāte ir komerctiesības, uzņēmumu apvienošana un iegāde un administratīvais process. Maija ir guvusi ievērojamu pieredzi reorganizācijas (tai skaitā pārrobežu apvienošanas) projektu vadībā, kā arī vadot padziļinātas izpētes projektus dažādās komercdarbības nozarēs. Maija ir guvusi pieredzi intelektuālā īpašuma tiesību jomā, vadot Kopienas preču zīmju reģistrācijas un apstrīdēšanas procesus. Maijai ir plašas praktiskas zināšanas par vietējo un pārrobežu komercdarījumu juridiskajiem aspektiem, sniedzot klientiem gan ikdienas konsultācijas, gan nodrošinot juridisko palīdzību atsevišķu projektu ietvaros. Maija ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs.

E-pasts: maija.kestere@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC Legal

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums