Darba tiesības

Mūsdienu dinamiskajā un konkurējošajā darba tirgū ikvienam augošajam uzņēmumam ir īpaši svarīga prasme piesaistīt un noturēt efektīvus darbiniekus, nodrošinot tiem labvēlīgu un motivējošu darba vidi. PwC Legal juristi ir eksperti darba tiesību jomā, tādēļ spējam piedāvāt uzņēmumiem individuāli izstrādātus risinājumus ikvienam darba tiesību jautājumam, kas maksimāli veicinās uzņēmuma likumiem atbilstošu darbību, izaugsmi un efektivitāti.

PwC starptautiskā tīkla, kurš aptver vairāk kā 80 valstis, plašās iespējas vislabāk izpaužas, risinot darbinieku pārrobežu kustības juridiskos jautājumus. Sniedzam augstas kvalitātes pakalpojumus, nodrošinot uzņēmuma darbības atbilstību nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un imigrācijas procedūrām, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā nodokļu normatīvajiem aktiem, ikvienā klientu darbības valstī.

PwC Legal piedāvā pilna spektra darba tiesību juridiskos pakalpojumus:

  • darba līgumu uzteikuma jautājumus;
  • darba līgumu un vadības līgumu izstrāde;
  • iekšējo procedūru noformēšana;
  • pastāvīgās uzturēšanās un darba atļauju saņemšana;
  • strīdu risināšana ar darbiniekiem un arodbiedrībām;
  • konsultācijas par darba līgumu noformēšanu, izpildi un izbeigšanu;
  • līgumu izstrāde par darbinieku nosūtīšanu darbam citā valstī;
  • darba drošības jautājumu risināšana;
  • darba atlīdzības strukturēšanu.

Sazinieties ar mums

Maija Kestere - Lagzdiņa

Maija Kestere - Lagzdiņa

Zvērināta advokāte

Jānis Lagzdiņš

Jānis Lagzdiņš

Zvērināts advokāts un PwC Legal vadītājs Latvijā

Tel: +371 29109747; +371 67094400

Sekojiet mums