Datu aizsardzība

PwC Legal sniedz būtisku atbalstu datu aizsardzības, privātuma, konfidencialitātes nozares attīstībā kā privātajā, tā valsts sektorā ne tikai Latvijas, bet pasaules mērogā. Veiksmīgai datu aizsardzības stratēģijas izstrādei, izpildei un atbilstības uzraudzības nodrošināšanai ir nepieciešama daudznozaru profesionālā komandā ar plašām zināšanām – mūsu PwC Legal komanda ir ideāli piemērota šādam izaicinājumam. Ciešā sadarbībā ar revīzijas, konsultācijas, riska pārvaldības un krimināltiesību ekspertiem no visa PwC globālā tīkla, mēs piedāvājam unikāli izstrādātus un individuāli pārdomātus pakalpojumus, kuri palīdz sasniegt klienta izvirzītos mērķis un nodrošināt maksimālu konfidenciālās informācijas aizsardzību un kontroli.

PwC Legal piedāvā pilna spektra ar datu aizsardzību saistītos juridiskos pakalpojumus:

  • palīdzību datu aizsardzības sistēmas izveidē atbilstoši datu aizsardzības un kiberdrošības normatīvo aktu prasībām kā Latvijā, tā Eiropas Savienībā;
  • atbalsts datu aizsardzības speciālistiem;
  • datu aizsardzības speciālistu pakalpojumu nodrošinājumu;
  • kibernoziegumu un datu incidentu risinājumus un novēršanu;
  • konsultācijas un pārstāvību tiesvedībās, šķīrējtiesās, izmeklēšanās un izpildes darbībās;
  • sūdzību izskatīšanu un fizisko personu tiesību īstenošanu.

Nespēja efektīvi pārvaldīt datu, datoru un komunikācijas sistēmu, kā arī laicīgi izvērtēt Interneta tīkla riskus var novest organizācijas līdz līgumsaistību pārkāpumiem attiecībā uz konfidencialitāti un citām līdzīgām prasībām. Turklāt likums var pieprasīt uzņēmumiem un organizācijām uzsākt padziļinātas, dārgas un laikietilpīgas izmeklēšanas procedūras, sniegt paziņojumus atbildīgām iestādēm un tiesībsargiem, ieviest būtiskas izmaiņas savās biznesa sistēmās un darbībā vai pat uzsākt tiesvedības procesu.

Organizācijas, kuras būtiski samazina datu aizsardzības likuma pārkāpuma riskus un kuras laicīgi uzsākt pasākumu īstenošanu informācijas drošības nodrošināšanai, nesaskaras ar šāda veida šķēršļiem, tādējādi palielinot savu digitālo aktīvu vērtību, kas var sniegt ievērojamas konkurences priekšrocības komerciālajā pasaulē un kibernoziegumu vidē. Turklāt ievērojams ir fakts, ka patērētāju uzticība, datu aizsardzība un drošība iet roku rokā.

Sazinieties ar mums

Aija Panke

Zvērināta advokāte / sertificēta datu aizsardzības speciāliste

Tel: +371 67094400

Māris Paipa

Zvērināts advokāts

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums