Datu aizsardzība

Mēs sniedzam būtisku atbalstu datu aizsardzības, privātuma, konfidencialitātes nozares attīstībā kā privātajā, tā valsts sektorā ne tikai Latvijas, bet pasaules mērogā. Veiksmīgai datu aizsardzības stratēģijas izstrādei, izpildei un atbilstības uzraudzības nodrošināšanai ir nepieciešama daudznozaru profesionālā komandā ar plašām zināšanām – mūsu PwC Legal komanda ir ideāli piemērota šādam izaicinājumam.

Ciešā sadarbībā ar revīzijas, konsultācijas, riska pārvaldības un krimināltiesību ekspertiem no visa PwC globālā tīkla, mēs piedāvājam unikāli izstrādātus un individuāli pārdomātus pakalpojumus, kuri palīdz sasniegt klienta izvirzītos mērķis un nodrošināt maksimālu konfidenciālās informācijas aizsardzību un kontroli.

Uzzini vairāk par Vispārīgo datu aizsardzības regulu

PwC Legal piedāvā pilna spektra ar datu aizsardzību saistītos juridiskos pakalpojumus:

  • palīdzību datu aizsardzības sistēmas izveidē atbilstoši datu aizsardzības un kiberdrošības normatīvo aktu prasībām kā Latvijā, tā Eiropas Savienībā;
  • atbalsts datu aizsardzības speciālistiem;
  • datu aizsardzības speciālistu pakalpojumu nodrošinājumu;
  • kibernoziegumu un datu incidentu risinājumus un novēršanu;
  • konsultācijas un pārstāvību tiesvedībās, šķīrējtiesās, izmeklēšanās un izpildes darbībās;
  • sūdzību izskatīšanu un fizisko personu tiesību īstenošanu.

Sazinieties ar mums

Aija Panke

Aija Panke

Zvērināta advokāte , PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Maija Ziediņa-Brigmane

Maija Ziediņa-Brigmane

Juriste, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums