Benno Butulis

Zvērināts advokāts

Benno ir zvērināts advokāts ar 14 gadu pieredzi jurisprudencē. Pirms pievienošanās PwC Legal Latvia Benno ir strādājis Baltijas mēroga zvērinātu advokātu biroja vadības komandā. Benno ir pārstāvējis klientu intereses tiesās un valsts pārvaldes iestādēs administratīvajā un civilprocesā, kā arī pārstāvējis savu klientu intereses Satversmes tiesā, Saeimā un Ministru kabinetā. Benno galvenokārt strādā tiesvedības, publisko iepirkumu, būvniecības un vides tiesību, valsts pārvaldes un konstitucionālo tiesību jomās. Ikdienā Benno pārstāv klientu intereses tiesās un iestādēs, kā arī konsultē klientus tiesvedību un strīdu risināšanas plānošanā.

E-pasts: benno.butulis@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC Legal

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums